Persoonlijke ontwikkeling

Coaching, waardering en beloning

Wij vinden feedback erg belangrijk. Performancemanagement is een continu proces van coaching, waardering en beloning.

Los van de dagelijkse begeleiding en contacten, hebt u drie keer per jaar een gesprek met uw manager:

  • Het planningsgesprek dient om afspraken te maken over wat er te doen staat, al dan niet gekoppeld aan doelstellingen.
  • Het functioneringsgesprek vindt plaats na 6 maanden, en indien nodig wordt er bijgestuurd.
  • Het waarderingsgesprek staat gelijk aan de jaarlijkse evaluatie. De beoordeling die u krijgt, is bepalend voor uw loon(sverhoging).

Opleiding

On the job

De belangrijkste opleiding vindt plaats ‘on the job’. Uw manager zorgt ervoor dat u zich in het team integreert en de noodzakelijke kennis opbouwt, samen met een mentor. U leert veel van de collega’s die nauw met u samenwerken.

Learning & development

Naast leren ‘on the job’ beschikt NN ook over een opleidingscatalogus. Wij werken hiervoor samen met Fopas en andere opleidingsinstituten. We investeren ook in e-learning. Voor zeer specifieke opleidingen gaan we samen met u en uw manager op zoek naar de geschikte cursus.

Carrièremogelijkheden

Bent u toe aan iets nieuws? Ga dan met ons het gesprek aan over jobrotatie. Jobwijzigingen zijn zowel binnen afdelingen als binnen functies mogelijk.

Andere voordelen

Verloning
Work-life balance
Betrokkenheid & fun