FATCA

fatca legal information central page
Dit formulier betreft de eigen verklaring in het kader van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Het dient enkel bezorgd te worden als NN Insurance Belgium NV erom vraagt.

CRS

CRS common reporting standard central legal information
Verklaring fiscale woonplaats buiten België - Common Reporting Standard (CRS). Dit formulier betreft de eigen verklaring van uw fiscale woonplaats. Het dient enkel bezorgd te worden als NN Insurance Belgium NV erom vraagt.

UBO

anti money laundering terrorism
Download hier het Ultimate Beneficial Owner (UBO) invulformulier.