Voice & Network Technical Liaison

Change & IT
NN Insurance Belgium

De Voice & Network Technical Liaison zal mee bijdragen aan projecten met betrekking tot de netwerk- of telefoniesystemen van NN Belgium, operationele problemen detecteren en er technische oplossingen voor bieden, de implementatie van nieuwe producten ondersteunen en instaan voor het algehele onderhoud van het lokale netwerk en de telefoniesystemen.

De Voice & Network Technical Liaison zal actief meewerken aan de operaties voor integratie van de netwerk- en telefoniesystemen van NN Belgium en voormalig Delta Lloyd Life Belgium (DLL).

Je zal

 • alle netwerk- en telefoniezaken opnemen samen met de dienstverleners en partners van NN Belgium en met de andere netwerkverantwoordelijken binnen de NN Groep en binnen Risk en Security;
 • instaan voor het naleven van de technische vereisten, normen, richtlijnen en procedures binnen de sector en de NN Groep;
 • technische ondersteuning bieden op het vlak van netwerkdata en spraak;
 • de kennis van de bedrijfs- en de functionele prioriteiten integreren;
 • optreden als sleutelfiguur binnen een complexe en cruciale omgeving;
 • ervoor zorgen dat zaken behandeld en afgesloten worden met gebruik van alle gepaste middelen;
 • optreden als technische schakelfiguur en het voortouw nemen bij troubleshooten;
 • richtlijnen en aanbevelingen geven voor het oplossen van complexe technische problemen;
 • ervoor zorgen dat projecten volledig in de operationele omgeving worden geïntegreerd, met een problem management dat de hele levenscyclus omvat, van eerstelijnsklantendienst tot en met engineering;
 • ervoor zorgen dat de documentatie en de kennisbasis updates krijgen in functie van de evoluties van producten en tools;
 • in het kader van de integratieactiviteiten, bijdragen tot de migratie van de kantoornetwerken en de telefonie- en callcenteromgevingen naar de vooropgestelde NN-oplossingen;
 • kleine technische taken uitvoeren, zoals DNS-instellingen, certificaatupdates, lokale firewallaanpassingen enzovoort;
 • de taken met betrekking tot nieuwe externe verbindingen of updates ervan opvolgen en coördineren met de applicatiebeheerders en het netwerkteam van de NN Groep;
 • verantwoordelijk zijn voor de operationele activiteiten op het gebied van netwerken en telefonie;
 • flexibel zijn, geen 9-to-5-attitude aan de dag leggen en bereid zijn om een tandje bij te steken wanneer nodig;
 • de Teamleader of de Manager IT Operations managementinformatie verstrekken;
 • actief bijdragen aan andere integratiestromen die een impact hebben op de netwerk- en telefonieomgeving

Je hebt

 • een masterdiploma in IT of een equivalent diploma;
 • 5 tot 7 jaar relevante ervaring op het vlak van netwerkengineering en telecommunicatie;
 • grondige kennis van netwerkdiensten (routing, wifi, beveiliging, Unified Communications) met inbegrip van kantoor- en datacentertoepassingen;
 • grondige kennis van configuratie en onderhoud van firewalls;
 • de vaardigheid om problemen op te lossen en draadloze netwerken te optimaliseren op het vlak van dekking en betrouwbaarheid;
 • de vaardigheid om te begrijpen wat wel en niet gedaan moet worden en welke de risico's zijn op technisch vlak;
 • de vaardigheid om technische taken te plannen en te coördineren samen met de andere teams en de dienstverleners;
 • inzicht in netwerkverkeeranalyse, technieken en systemen voor externe toegang, en stateful inspectie-, encryptie-, authentificatie- en autorisatietechnologieën;
 • grondige kennis van de toonaangevende data- en spraaknetwerkdiensten (LAN/WAN, routing & protocols, BGP4, MPLS, VPLS, EVPL, POS etc.);
 • grondige kennis van Cisco, Juniper, CheckPoint etc.;
 • grondige kennis van IP-implementaties, met inbegrip van QoS en Layer 2/3-omgevingen;
 • grondige kennis van Ethernet, TCP/IP, SIP, VPN en MPLS;
 • grondige kennis van VoIP-oplossingen;
 • kennis van processen en procedures met betrekking tot systemen; kritische en analytische vaardigheden om zelfstandig technische vraagstukken op te lossen;
 • Cisco CCNA-certificaat of gelijkaardig;
 • aantoonbare ervaring in grootschalige migratie- en/of integratieprojecten van communicatie- en netwerkinfrastructuur;
 • sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden en een zeer goede kennis van het Engels en het Nederlands/Frans.

Je bent

 • klantgericht;
 • zelfstandig;
 • actie- en resultaatgericht;
 • organisatorisch ingesteld;
 • een probleemoplosser in communicatie en netwerken;
 • communicatief;
 • in staat om de taal van de 'gebruiker' te spreken.