NN Strategy Vrij Sparen in Tak 21 (niet-fiscaal)

NN Strategy Vrij Sparen in Tak 21 (niet-fiscaal)

Een levensverzekering Tak 211 om te sparen? Dat kan! Je spaart ermee op je ritme en geniet kapitaalgarantie. Bovendien biedt een levensverzekering mogelijkheden die een spaarrekening niet biedt.

Is NN Strategy Vrij Sparen in Tak 21 interessant voor jou?

 • Je hebt spaargeld over en wilt dit voor langere termijn investeren?
 • Je vindt zekerheid belangrijker dan rendement?
 • Je wilt ook financiële bescherming voor jezelf en je gezin creëren?

Een niet-fiscale beleggingsverzekering Tak 211 kan een goede oplossing zijn voor jou.

Ben je bereid wat meer risico te nemen in ruil voor een mogelijk hoger rendement op langere termijn?
Kijk dan ook naar NN Strategy Vrij Sparen in Tak 232 of met Mix Tak 21 & Tak 232.

Wat zijn de voordelen van NN Strategy Vrij Sparen in Tak 21?

Je spaart met de flexibiliteit van een levensverzekering

NN Strategy Tak 21 is een individueel levensverzekeringscontract Tak 21 zonder fiscale voordelen, waarbij je nettostortingen3 gewaarborgd zijn.

Binnen een NN Strategy Tak 21:

- kies je vrij de verzekerde en begunstigde(n)
- kan je aanvullende waarborgen afsluiten
- betaal je geen roerende voorheffing onder bepaald voorwaarden (zie hieronder)
- kan je periodiek sparen, al vanaf 40 euro per maand
- kan je ook eenmalig storten door een minimum som van 2 500 euro te beleggen. Daarna kun je vrije bijstortingen doen vanaf 500 euro.

Een Tak 21 spaarverzekering voor volledige zekerheid

Voor je nettopstortingen3 geniet je de zekerheid van een gewaarborgde intrestvoet van 0%1.
Je kiest hierbij uit 2 fondsen, of een combinatie van beide:

 • NN Eternal, waarvan de gewaarborgde interestvoet voor toekomstige stortingen de geldende interestvoet bij de storting is
 • NN Eternal Alpha, met een vaste gewaarborgde interestvoet van 0% voor alle stortingen tijdens de contractduur.

Hoe kan een gewaarborgde intrestvoet van 0% mij iets opbrengen?

 • Deze intrestvoet betekent in de eerste plaats dat je nettostortingen3 gewaarborgd zijn.
 • Je effectieve rendement bestaat volledig uit een mogelijke winstdeelname4. Die is variabel en wordt per fonds bepaald.

Dynamisering van je winstdeelname?

Je kan de winstdeelname4 beleggen in dynamische fondsen (Tak 232) voor een potentieel hoger rendement.
Per jaar geniet je sowieso van een gratis switch van je fondsen van minimaal 250 euro.

Lees er alles over: Opties voor fondsen NN Strategy

Bepaal met je makelaar wat je beleggersprofiel is en welke opties interessant zijn voor jouw investering en je profiel. Dit is essentieel om verstandig te beleggen.

Bescherming voor jou en je gezin met deze extra optionele dekkingen

Een goede financiële planning betekent ook een goede bescherming van jezelf en je gezin. Enkele voorbeelden van optionele risicowaarborgen die ja kan afsluiten binnen je NN Strategy contract:

Optionele beschermingen bij overlijden:

 • een minimaal overlijdenskapitaal (vast bedrag of degressief in tijd)
 • een bijkomend vastgesteld bedrag bovenop de uitkering van je spaarreserve
 • een bijkomend vastgesteld bedrag voor je dierbaren indien je door een ongeval overlijdt

Optionele beschermingen bij invaliditeit:

 • betaling van je premie door NN
 • een invaliditeitsrente (vervangingsinkomen) om het levenscomfort van jou en je gezin te beschermen

Lees hier uitgebreid over de beschermende waarborgen van NN Strategy.

Bespreek met je makelaar welke formule voor jou en je situatie het best geschikt zijn:

Premies en Fiscaliteit

Premies

Premies

Periodieke premies: minimaal 40 euro per maand
Eenmalige premie: minimum van 2 500 euro. Daarna kan je vrije bijstortingen doen vanaf 500 euro.

Beschikbaarheid van je spaargeld

Je spaargeld is beschikbaar via vrije opnames of gedeeltelijke, periodieke opnames.

Fiscaliteit en taksen

Premietaksen:

2% voor natuurlijke personen
4,4% voor rechtspersonen

Geen roerende voorheffing

na 8 jaar en 1 maand
OF
Indien je de optionele overlijdensdekking van 130% van de gestorte premies onderschrijft én indien verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde bij leven één en dezelfde persoon zijn

Algemeen

Premietaksen:

2% voor natuurlijke personen
4,4% voor rechtspersonen

Kosten:

Lees alle details in het Essentiële informatiedocument NN Strategy

Looptijd

De looptijd is minimaal 5 jaar, en wordt vastgelegd bij het onderschrijven van het contract.

Goed geïnformeerd

Voor je deze verzekering onderschrijft, is het noodzakelijk om bovenstaande informatie door te nemen.

Heb je nog vragen? Je makelaar geeft je graag advies.

Al klant? Volg je contract overal op!

Voor jou als NN Strategy-klant hebben we een handige app: NN Connect.

Dankzij de NN Connect-app kan je overal en altijd je vermogen raadplegen of je transacties volgen. Heb je een vraag over je contract, dan heb je meteen de contactgegevens van je makelaar bij de hand!
Klik hier voor meer informatie.

NN Connect

Sparen als zelfstandige?

Met de individuele pensioentoezegging (IPT) spaar je fiscaal aantrekkelijk voor een aanvullend pensioen.

Fiscaal Langetermijnsparen

Geen hypothecaire lening af te betalen? Spaar dan met een fiscaal voordeel. 

De financiële impact van de erfeniskosten beperken?

Met een successieverzekering creëer je een gerust gevoel.

Jouw unieke leven verdient een persoonlijke aanpak. Daarom helpen we je graag een onafhankelijke makelaar te vinden in jouw buurt.

Voetnoten

 1. Tak 21: Deze interestvoet is gewaarborgd per storting tijdens de hele duur van het contract. De gewaarborgde interestvoet voor toekomstige stortingen is deze die van toepassing is op het tijdstip van de storting.
 2. Tak 23: Bij investeringen in Tak 23 zijn het kapitaal en het rendement niet gegarandeerd. Het risico wordt volledig door de verzekeringsnemer gedragen. Je rendement hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende fondsen. Er is geen recht op winstdeelname.
 3. Netto-stortingen zijn de netto geïnvesteerde stortingen (premies) na aftrek van taksen, instap- en beheerskosten, premies en taksen van eventuele aanvullende waarborgen.
 4. Winstdeelname: De maatschappij kan naar eigen goeddunken jaarlijks een winstdeelname verdelen en toekennen overeenkomstig het winstdelingsplan, neergelegd bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en na goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering. Deze winstdeelname varieert overeenkomstig de resultaten van de maatschappij en de ontwikkeling van de financiële markten. De toekenning van een winstdeelname kan niet gewaarborgd worden voor de toekomst.
 5. NN Strategy is een levensverzekering samengesteld uit beleggingen met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgd rendement (Tak 21) en/of uit beleggingsfondsen (Tak 23) zonder kapitaalgarantie. Voor meer informatie, raadpleeg het Essentiële informatie document NN Strategy levensverzekering op www.nn.be.
  Toepasselijk recht: Belgisch recht
  Duur: minimum 5 jaar voor het financiële luik en minimum 10 jaar bij aanvullende waarborgen. Het contract heeft een maximale duur van 120 jaar. Alvorens in te tekenen op het product ‘NN Strategy’ is het raadzaam voor de klant om kennis te nemen van de documentatie over dit specifieke product (Essentiële informatie-document en Algemene Voorwaarden beschikbaar op de website www.nn.be) en om na te gaan of het product beantwoordt aan zijn kennis en ervaring omtrent dit soort financieel product, aan zijn financiële situatie, aan zijn risicoprofiel en aan zijn beleggingsdoelstellingen.
 6. Eventuele klachten met betrekking tot uw NN contracten kunnen gericht worden aan:
  NN, Quality Team, Fonsnylaan 38 te 1060 Brussel, klachten@nn.be in eerste instantie; of aan de Consumentenombudsdienst bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel.: +32(0)2 547 58 71, fax : +32(02) 547 59 75, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as, in laatste instantie