Zo voorkom je de impact van een vroegtijdig overlijden

bbm_gettyimages-736491395.jpg

Niet iedereen wordt 100, dus houden we er best rekening mee dat overlijden intrinsiek bij het leven hoort. Daarom is het goed tijdig te denken aan de financiële bescherming van je nabestaanden en je bedrijf. Zo kan bijvoorbeeld het afsluiten van een overlijdensverzekering hen in elk geval voor een financieel debacle behoeden.

Niet onsterfelijk

We zijn allemaal wel vertrouwd met de idee van de toenemende vergrijzing, maar niet iedereen weet dat, in de veronderstelling van constante sterftecijfers, 10% van de Belgen nooit de pensioengerechtigde leeftijd haalt. Uit de cijfers van 2017 blijkt immers dat er 16.202 Belgen stierven met een leeftijd tussen 20 en 64 jaar. (1) Zo is het niet zo verwonderlijk dat we verschillende mensen kennen uit onze omgeving (familieleden, vrienden, buren, collega’s enz.) die vóór hun 65steoverleden.

Impact overlijden gezin/zaak

Deze cijfers geven je wel stof tot nadenken. Het wegvallen van een kostwinner doet immers het gezinsinkomen fors dalen, terwijl een aantal financiële verplichtingen blijven doorlopen. Dit kan soms zwaar doorwegen op een gezinsbudget. Neem de schuldsaldoverzekering. Ga na of beide partners voor 100% verzekerd zijn zodat bij overlijden van een van hen het woningkrediet volledig afbetaald wordt. Hopelijk wel, want alle vaste kosten (verwarming, elektriciteit, water, KI en alle andere verzekeringen) blijven. En wat met de lopende autolening en de studiekosten voor studerende kinderen? Daarom is het goed jezelf de vraag te stellen of je dierbaren dezelfde levensstandaard kunnen aanhouden als jij er niet meer bent. Door deze oefening op voorhand te maken, weet je in elk geval waar zij aan toe zijn.

Een oplossing voor iedereen

Praat erover met je verzekeringsexpert, laat je informeren door een professional en kijk welke verzekeringen je al hebt. Sommige mensen weten bijvoorbeeld niet dat een levensverzekering de verzamelnaam is voor de verzekeringen die te maken hebben met het leven en/of de dood van een verzekerde. Een schuldsaldoverzekering zien we wel vaak als vanzelfsprekend, maar een overlijdensdekking om de levensstandaard van je gezin te beschermen, beschouwen we niet als een must. Een redenering die het aan logica ontbreekt. Want, terwijl we wel onze auto, inboedel, smartphone enz. verzekeren, denken we er eigenlijk niet aan ons eigen leven te verzekeren, zodat onze dierbaren onbekommerd kunnen verder leven als wij er niet meer zijn.

Stel je voor dat je als koppel een huis huurt en je komt alleen te staan, dan vallen alle huur gerelateerde kosten op jou. Je zou dus baat hebben bij een overlijdensverzekering en jezelf heel wat zorgen besparen. Dit geldt ook als je thuiswerkende partner plots wegvalt, want als overblijvende partner heb je extra uitgaven zoals kinderopvang enz. Als je gescheiden bent met een alimentatieregeling, kan een overlijdensverzekering voor beide partners het alimentatiegeld en eventueel het studiegeld van je kinderen vrijwaren. Zo kunnen ook grootouders die hun kleinkinderen en niet hun kinderen willen begunstigen, via een overlijdensverzekering bijvoorbeeld hun studies financieren.

Successie

Bovendien is een overlijdensverzekering nuttig om de hoge factuur van successierechten te betalen. Die rechten lopen in Wallonië en Brussel nog op tot 80% in de hoogste schijf, in Vlaanderen tot 55%. Hou er rekening mee dat wettelijk samenwonenden enkel vruchtgebruik van woning en inboedel erven, terwijl feitelijk samenwonenden helemaal niets erven. Dankzij een overlijdensverzekering kan je echter wel roerend goed overmaken aan de langstlevende. Stiefkinderen in nieuw samengestelde gezinnen erven niets, ook voor hen biedt een overlijdensverzekering een oplossing.

Tijdelijke bescherming

Er bestaan twee soorten tijdelijke – met elkaar te combineren– overlijdensverzekeringen, waarbij de verzekeraar een kapitaal uitkeert als je voor een bepaalde datum sterft. Een eerste is de (tak-21) overlijdensverzekeringmet vast kapitaal. Sommige verzekeraars bieden twee formules aan: de uitkering van het overeengekomen kapitaal bij overlijden voor de einddatum van het contract aan de gekozen begunstigde (op één hoofd) en de verzekering op twee hoofden, waarbij het kapitaal uitgekeerd wordt aan de langstlevende. Daarnaast is er de tijdelijke overlijdensverzekering met trapsgewijs afnemend overlijdenskapitaal tijdens de looptijd van het contract, een voorbeeld hiervan is de schuldsaldoverzekering, vaak gebruikt voor het indekken van een hypothecaire lening.

Levenslange bescherming

Sluit je een overlijdensverzekering met vast kapitaal af, dan betaalt de verzekeraar het in de polis voorziene kapitaal uit op het moment van overlijden wanneer dit plaatsvindt binnen de verzekerde periode. Deze verzekering vormteen goede aanvulling op bijvoorbeeld een groepsverzekering bij een werkgever, omdat die vaak niet volstaat om de levensstandaard van je gezin te garanderen bij een vervroegd overlijden. Informeer best eens bij je werkgever hoeveel de dekking van jouw groepsverzekering in feite bedraagt.

Bij het afsluiten van een overlijdensverzekering bepaal je het te verzekeren kapitaal zelf, alsook de duurtijd van je dekking en de begunstigden in functie van jouw specifieke gezinssituatie. De premies variëren volgens het te verzekeren bedrag en de looptijd van het contract. Ze zijn fiscaal aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden. Daarnaast bestaat de optie van extra kapitaal bij overlijden door een ongeval en bij sommige verzekeraars krijg je een korting als orgaandonor. Een alternatief voor een overlijdensverzekering is een aanvullende overlijdensdekking binnen een pensioenverzekering.

Zelfstandigen 

Als zaakvoerder is het zeker nodig tijdig na te denken over de korte- en langetermijnimpact van een plots overlijden. Heb je bijvoorbeeld je eigen kmo uit de grond gestampt of ben je freelancer, dan heeft dit een grote weerslag op je zaak. Je hebt je immers voor bepaalde projecten geëngageerd en contracten ondertekend. Misschien is het goed je vooraf af te vragen wie verantwoordelijk wordt als je deze verplichtingen niet nakomt en welke impact dit op je nabestaanden zal hebben.

Als zelfstandige is het immers zaak de financiële continuïteit van je bedrijf te waarborgen. Geschikt hiervoor is een overlijdensverzekering die de vaste kosten dekt en kan opgenomen worden in de IPT of VAPZ. De onderneming sluit deze levensverzekering af op naam van de zaakvoerder waardoor ze zich indekt in geval van zijn vroegtijdig overlijden. De premies zijn fiscaal aftrekbaar en worden betaald door de vennootschap – die steeds de begunstigde is van eventuele uitkeringen. Let erop dat u voldoende verzekerd bent na aftrek van de fiscaliteit op het uitgekeerde bedrag.

Aanvullende opties zijn de uitbetaling van een vastgesteld bedrag bij overlijden door een ongeval of een uitbetaling al dan niet gekoppeld aan de aflossing van een lening (kaskrediet, hypothecaire lening, ...).

Vennoten

Heeft u een vennootschap, hou er dan rekening mee dat bij het overlijden van een vennoot, de erfgenamen die zijn aandelen erven misschien niet dezelfde visie op de vennootschap hebben. Sluit daarom bij de notaris een aandeelhoudersovereenkomst af die stipuleert dat de medevennoten een voorkooprecht hebben op de aandelen van de overleden vennoot. En laat elke vennoot op het hoofd van de andere vennoten een overlijdensverzekering afsluiten, waarbij hij zelf als begunstigde fungeert. Op die manier kunnen de vennoten de vrijgekomen aandelen met het verzekerde kapitaal kopen en is de continuïteit van de vennootschap gegarandeerd.

Gouden raad

Naargelang je situatie zijn er dus mogelijkheden om je nabestaanden een financiële kater te besparen. Informeer je daarom op voorhand, maar vooral, zorg goed voor jezelf en leef gezond, zo verklein je het risico op vroegtijdig overlijden.


Meer weten over overlijdensdekkingen, vraag advies aan je verzekeringsexpert.