Zijn pensioensparen en een groepsverzekering hetzelfde?

tvt20181123-059.jpg

Neen, helemaal niet. Via pensioensparen bouw je zelf een aanvullend pensioen op met eigen stortingen. Bij een groepsverzekering wordt er ook in een aanvullend pensioen voor jou voorzien, maar wordt de premie door je werkgever betaald, al dan niet aangevuld met een bijdrage van jezelf.

PENSIOENSPAREN

Pensioensparen maakt deel uit van de zgn. derde pensioenpijler en is een individueel gegeven. Je sluit zelf een contract bij een verzekeraar of bank voor respectievelijk een pensioenspaarverzekering of -rekening. Je betaalt de premies zelf en geniet ook fiscaal voordeel.

GROEPSVERZEKERING

Een groepsverzekering hoort tot de tweede pensioenpijler. De verzekeringnemer van een groepsverzekering is je werkgever. Die sluit voor (een categorie van) zijn werknemers een collectieve verzekering. Die polis voorziet meestal in de opbouw van een aanvullend pensioen, maar kan ook een overlijdens- of invaliditeitsdekking bevatten al dan niet in combinatie met pensioen. De premies worden betaald door de werkgever, al kan het ook zijn dat je als werknemer zelf een stuk van de premie moet dragen. De bijdragen die je als werknemer zelf betaalt, leveren je fiscaal voordeel op.


Meer weten over de groepsverzekeringen van NN? Klik dan hier.