Wie is de begunstigde van een groepsverzekering bij overlijden?

 begunstigde van een groepsverzekering

Een groepsverzekering zorgt voor de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal, maar biedt meestal ook een overlijdensdekking. De vraag is evenwel wie daarvan de begunstigde is. Dit is niet zomaar een detail. Hieraan moet voldoende aandacht besteed worden om onaangename verrassingen te vermijden.

 

De overlijdensdekking in een groepsverzekering kan meerdere vormen aannemen. Het kan gaan om de uitkering van de reserve in het contract en/of om een afzonderlijk overlijdenskapitaal.

Wie het uitgekeerde kapitaal ontvangt, hangt af van wat er in het pensioenreglement voorzien is. In het pensioenreglement is een standaardvolgorde van begunstigden opgenomen, al mag je daar soms van afwijken. Dit is geen fait divers. Zorg ervoor dat werknemers zich goed bewust zijn van de aanduiding van de begunstigden en de gevolgen hiervan (wie krijgt wat?).

De werknemer kan uiteraard, als het pensioenreglement in die mogelijkheid voorziet, de begunstigde ook op een andere manier aanduiden, zoals ‘mijn echtgenoot, bij gebreke mijn kinderen …’.

Feit is dat het niet onbelangrijk is om regelmatig te controleren of de aangeduide begunstiging nog overeenstemt met de wensen van de werknemer op dat moment. Bepaalde situaties of omstandigheden (bv. ruzie binnen de familie) kunnen ertoe leiden dat een aanpassing van de begunstiging wenselijk is.

Niet onbelangrijk: het door de groepsverzekering uitgekeerde overlijdenskapitaal is vrijgesteld van successierechten voor de echtgenoot en de kinderen onder de 21 jaar.


Een groepsverzekering van NN voor jou bedrijf? Een goed idee! Je leest hier waarom.