Wat is het verschil tussen een Keyman-verzekering en een polis gewaarborgd inkomen?

bbm_gettyimages-140889999.jpg

Als zaakvoerder ben je als gevolg van een ziekte of een ongeval voor langere tijd buiten strijd. De omzet van je bedrijf komt in het gedrang, en uiteraard je loon ook. Je kan je daartegen verzekeren via een Keyman-verzekering en een polis gewaarborgd inkomen. Wij leggen je het verschil uit.

Een Keyman-verzekering stelt de omzet van het bedrijf veilig. Een gewaarborgd inkomen-polis verzekert het loon van de zaakvoerder. Zo zouden beide verzekeringen kort omschreven kunnen worden.

Keyman-verzekering

Een Keyman-verzekering verzekert meestal tot 60% van de omzet bij afwezigheid van de zaakvoerder door ziekte of een ongeval. Het maximum wordt bepaald na het onderzoeken van enkele financiële parameters van de onderneming. Een Keyman-verzekering wordt hoofdzakelijk afgesloten door eenmansvennootschappen of door kmo’s waarbinnen één persoon heel belangrijk is.

Voorbeeld

John is 40 jaar en runt een eigen grafisch bureau met nog één medewerker. Na een verkeersongeval moet John een jaar revalideren. Als hij geen Keyman-verzekering heeft afgesloten, zou het bedrijf wel eens over de kop kunnen gaan. Zo moet John niet alleen de medische kosten betalen, maar blijven ook de facturen binnenstromen. Het bedrijf draait bovendien veel minder omzet. John heeft echter de omzet van het bedrijf laten verzekeren. De vennootschap is tegelijk zowel verzekeringsnemer als begunstigde van de uitkering. Op die manier ziet het financiële plaatje er meteen veel beter uit en kan John de problemen overbruggen.

Uitkering

De uitkering die de vennootschap krijgt om het omzetverlies te compenseren, is afhankelijk van de graad van arbeidsongeschiktheid. Bij een ongeschiktheid van minder dan 25% is er geen tussenkomst. Tussen de 25% en de 66% wordt de uitkering gelijkgesteld aan de graad van ongeschiktheid. Vanaf 67% heeft de zaakvoerder recht op een volledige uitkering. De vennootschap kan de premie aftrekken als beroepskost. De uitkering wordt echter belast als opbrengst bij het bedrijf.

De Keyman-verzekering zorgt er, kort samengevat, voor dat de vennootschap voldoende middelen blijft binnenkrijgen om de kosten te blijven betalen. Dit is ook interessant als de vennootschap bijvoorbeeld ook de kosten voor de auto, telefoon en laptop van jou als zelfstandige betaalt. Via de uitkeringen van de Keyman-verzekering kan de vennootschap die kosten blijven betalen, net als je loon.

Gewaarborgd inkomen

Naast een Keyman-verzekering (via de vennootschap) kan een zelfstandige ook zelf een verzekering gewaarborgd inkomen onderschrijven. Deze verzekering biedt in geval van arbeidsongeschiktheid een inkomensgarantie en zorgt er dus voor dat het loon van de zelfstandige op peil blijft.

De verzekeraar keert in dat geval een rente uit die dient als aanvulling op een uitkering van het ziekenfonds. De verzekering gewaarborgd inkomen houdt rekening met de economische ongeschiktheid, namelijk de impact van het letsel op de uitvoering van de job.

Je verzekeraar vermeldt in sommige gevallen ook een carenstijd in de polis. Dat is de periode na het ongeval waarvoor de verzekeraar geen bedrag uitkeert. Bedraagt die carenstijd 30 dagen, dan komt de verzekeraar tussen vanaf dag 31. Met een Engelse vrijstelling kan je met terugwerkende kracht de eerste dertig dagen toch uitbetaald krijgen.

Je kan de premie van de verzekering Gewaarborgd inkomen aftrekken als beroepskost. 

Het is ook mogelijk om een waarborg Arbeidsongeschiktheid op te nemen in het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) en de Individuele Pensioentoezegging (IPT, via de vennootschap).


Lees hier hoe de Keyman-verzekering van NN het verschil kan maken voor je bedrijf.

NN Insurance Belgium nv, verlener van hypothecair krediet toegelaten door de FSMA, en verzekeringsmaatschappij, toegelaten door de NBB onder het nummer 2550 voor de takken 1a, 2, 21, 22, 23, 25, 26. Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel - RPR Brussel - Btw BE 0890.270.057 - BIC: BBRUBEBB - IBAN :BE28 3100 7627 4220.