Is uw bedrijf er écht voor haar werknemers?

Hoe belangrijk vindt u het dat werknemers zich goed voelen op het werk? U kan het bij de verplichte kost houden of u kan een stapje verder gaan. Een flinke stap verder zelfs.

De werkgever van vandaag houdt rekening met het welzijn van zijn of haar werknemers. Een geestelijk gezondheidsbeleid op de werkvloer is geen hol of futuristisch begrip meer. Bedrijven zetten zwaar in op tevreden werknemers. Toch is de materie nog in volle groei, en als bedrijfsleider of HR manager is het dan ook niet altijd evident om te zien hoe ver u kan gaan.

Betrokkenheid
Een ding is zeker. Een bedrijf waar mentale gezondheid van de werknemers niet wordt weggelachen creëert een positieve sfeer en cultuur in de organisatie. U kan dat doen door participatie aan te moedigen, duidelijk te tonen dat u alle vertrouwen hebt in uw werknemers en het belang inschat van de werkplek zelf.

Groeien door feedback
"Haal het beste uit uw werknemers", wordt vaak gezegd. Wat kan u doen om de medewerkers voortdurend te stimuleren, motiveren en ontwikkelen? Een van de sleutelwoorden is feedback. Een keer per jaar een traditioneel beoordelingsmoment is niet meer van deze tijd. De vraag naar feedback op regelmatige basis is groot. Beschouw feedback dan ook als onderdeel van een grotere peiling. Talenten worden erdoor vergroot of zelfs ontdekt, wat dan weer de ontwikkeling van de werknemer stimuleert.

Goede communicatie
Een bedrijf waar sociale, communicatieve en probleemoplossende vaardigheden aan bod komen, is een stimulerende werkplek. Vraag van uw werknemers openheid en toon van uw kant ook transparantie. Zijn er veranderingen op til? Communiceer daarover. Stel werknemers niet voor een voldongen feit, maar betrek ze, als blijk van waardering.

Merk uw werknemers op
Hoe sterk u ook inzet op het mentale welzijn van werknemers, stress of een andere vorm van verminderde geestelijke gezondheid kan u niet altijd tegenhouden. Ziet u het als er iemand van uw medewerkers psychisch anders functioneert? Weten ze aan wie ze dit kunnen melden? En wordt het verder opgevolgd?

Geestelijke gezondheidsbevordering
Is er in huis de kans om deskundigheid rond geestelijke gezondheid te bevorderen? Dat kan door opleidingen te volgen of organiseren. Hoe kan u beter signalen van werknemers die zich minder goed voelen, herkennen? En wanneer is het bijvoorbeeld nodig om door te verwijzen naar hulpverlening?

Persoonlijke problemen
Als een werknemer slecht functioneert, in hoeverre laat u privézaken dan toe? Sommige bedrijven en collega’s houden werk en privé liever strikt gescheiden. Dat kan, maar is het de beste oplossing? Als een ziekte van een familielid of scheiding mee het gedrag op het werk bepaalt, mag er dan niet over gesproken worden? Werkgevers die het aandurven om een open gesprek aan te gaan en oprecht interesse tonen in de privésituatie van hun werknemers kunnen op deze manier langdurig ziekteverzuim op een gezonde manier tegengaan. Een luisterend oor hoort sneller een oplossing.

In dit artikel
    Deel dit artikel