Levert een schuldsaldoverzekering je een fiscaal voordeel op in Vlaanderen?

bbm_810_8869.jpg

Een schuldsaldoverzekering kan je een fiscale bonus opleveren in Vlaanderen, maar dat is niet altijd het geval. We zetten een en ander voor je op een rijtje.

Voorwaarden

Opdat jouw schuldsaldoverzekering je een fiscaal voordeel kan bieden in het kader van de geïntegreerde woonbonus, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • Het gaat om een individuele levensverzekering, die dient voor het wedersamenstellen of waarborgen van een hypothecaire lening die afgesloten is vanaf 2016.
  • Je moet de polis afsluiten bij een instelling in de Europese Economische Ruimte (EER).
  • Je moet de verzekering onderschrijven vóór de leeftijd van 65 jaar.
  • Je moet de verzekering op je eigen hoofd afsluiten.
  • De begunstigde moet de persoon (of de personen) zijn die de volle eigendom of het vruchtgebruik van de woning verwerft.
  • Voorziet de polis ook in een kapitaal bij leven, dan moet deze een duur hebben van minstens 10 jaar. De begunstigde moet dan de verzekeringnemer zelf zijn en het pensioenkapitaal mag niet uitgekeerd worden vóór de leeftijd van 65 jaar.

De geïntegreerde woonbonus is van toepassing op overeenkomsten vanaf 1 januari 2016. Als je voordien een lening afsloot, dan blijft alles bij het oude.

Fiscale ruimte?

Is aan deze voorwaarden voldaan, dan moet er nog ruimte zijn in jouw fiscale korf. Die korf zorgt ervoor dat de kapitaals- en intrestaflossingen van je lening aftrekbaar zijn. Is je maximum daarmee al bereikt, dan leveren de premies voor je schuldsaldoverzekering geen fiscaal voordeel meer op.

Voor het jaar 2019 (aanslagjaar of belastingaangifte in 2020) bedraagt het plafond van de korf € 1.520. Dat plafond kan verhoogd worden als je leent voor jouw 'enige' woning gedurende de eerste 10 jaar van deze lening (+ € 760) en als je minstens drie kinderen hebt (+ € 80). Dezelfde bedragen zijn geldig voor de aangifte van dit jaar.

Hoeveel belastingvoordeel?

Is er nog ruimte in jouw fiscale korf, dan leveren de premies van jouw schuldsaldoverzekering je een fiscaal voordeel op a ratio van 40%.

Niet verplicht

Je bent trouwens niet verplicht om jouw schuldsaldoverzekering in je aangifte op te nemen. Als je zeker bent dat je fiscale ruimte al helemaal benut is door de kapitaals- en intrestaflossingen van je lening, dan doe je er goed aan om jouw polis niet in je aangifte op te nemen. In dat geval wordt het uitgekeerde kapitaal ook niet belast … Die belasting gebeurt aan de hand van de zgn. ‘fictieve rente’. 


Wil je meer weten over de schuldsaldoverzekering van NN? Neem dan hier een kijkje.