Kan ik een levensverzekering afkopen?

Een levensverzekering is per definitie een langetermijnoplossing. Maar soms gebeurt het dat u overweegt om de polis voortijdig stop te zetten. Kunt u dan afkopen en uw opgebouwd kapitaal opvragen?

U hebt een levensverzekering onderschreven die voorziet in de opbouw van een aanvullend pensioen. U beseft immers dat uw wettelijk pensioen lang niet zal volstaan om uw levensstandaard na uw pensionering te behouden. Maar op een bepaald moment denkt u eraan om uw levensverzekering stop te zetten. Daar kunnen verschillende redenen voor bestaan: u kunt bij een andere verzekeraar een hoger rendement genieten, u hebt dringend cash geld nodig en wil daarom de opgebouwde reserve uit uw levensverzekering opvragen, u vindt de premie die u jaarlijks betaalt te hoog ... Kunt u op zo'n moment uw levensverzekering meteen stopzetten en het opgebouwde kapitaal ontvangen? Ja, dat kan, maar dan moet u er ook de nadelen bijnemen. Bovendien zijn er, afhankelijk van de reden waarom u een afkoop overweegt, aantrekkelijkere alternatieven.

Kostenplaatje

Als u uw levensverzekering afkoopt vóór de einddatum van het contract, dan dreigt u heel wat kosten te betalen:

  • uitstapkosten: deze verschillen van verzekeraar tot verzekeraar
  • roerende voorheffing op het rendement (als u afkoopt vooraleer 8 jaar verstreken is en het om een polis met een gewaarborgd rendement (tak 21) gaat).

Voorts, en dat is wellicht de zwaarste financiële dobber, wordt u ook fiscaal zwaar afgestraft. Zo wordt het opgevraagde kapitaal belast tegen 33% of zelfs tegen de marginale aanslagvoet voor het gedeelte van het kapitaal dat opgebouwd is met premies die betaald werden vóór 1993.

Andere oplossingen?

Als u de premie te duur vindt of eraan denkt om een polis bij een andere verzekeraar te onderschrijven, dan kunt u ook gewoon beslissen om de premies voor uw huidige levensverzekering niet langer te betalen. De premiebetaling is immers niet verplicht. In zo'n geval blijft het opgebouwde kapitaal behouden en wordt het verder gekapitaliseerd aan de gegarandeerde intrestvoet van het contract. Op de einddatum van uw polis wordt het kapitaal dan uitgekeerd. Dit wordt ook wel eens 'reductie' van het contract genoemd.

Als u op korte termijn cash geld nodig hebt, doet u er mogelijk beter aan om een lening te onderschrijven. Ook is het bij bepaalde contracten mogelijk om een voorschot op te vragen, al is dat aan specifieke voorwaarden gebonden.

Een specialist terzake, zoals een verzekeringsmakelaar, bekijkt samen met u alle opties en gaat voor u op zoek naar de voordeligste oplossing.

In dit artikel
    Deel dit artikel