Ik ga scheiden... Welke invloed op mijn pensioen... of op dat van mijn ex-partner?

We zagen dat het huwelijk een invloed heeft/kan hebben op het pensioen. Het is dus logisch dat ook een scheiding een invloed heeft. Hoe zit dat juist? 

Scheiding = alleenstaandenpensioen

Wie getrouwd is, kan een pensioen genieten berekend aan het tarief voor alleenstaanden of aan het gezinstarief, wat het voordeligst is. Door de scheiding wordt je opnieuw alleenstaande, je pensioen wordt dan berekend aan het alleenstaandentarief, wat normaal is.

Voor de partner: 'pensioen van een uit de echt gescheiden persoon'.

Als een huwelijk uitdraait op een echtscheiding, dan kan een ex-partner ook recht hebben op een 'pensioen van een uit de echt gescheiden persoon'.  Het pensioen van een gescheiden persoon kan uitbetaald worden, zodra er recht is op een rustpensioen. Dit pensioen wordt op dezelfde manier berekend als een gewoon rustpensioen. Voor de jaren dat het huwelijk geduurd heeft, wordt het pensioen berekend alsof de aanvrager zelf werkte en pensioenrechten opgebouwde. Dit heeft geen invloed op de uitkering die de ex-partner, op wiens/wier carrière het pensioen berekend wordt, ontvangt.

Opgelet: indien de ex-echtgenoot die dit pensioen ontvangt hertrouwt, wordt de betaling van dit "pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot" onmiddellijk stopgezet. Indien dit nieuwe huwelijk echter ook kapotgaat, kan het vorige recht op pensioen wel hersteld worden. Dit pensioen van uit de echt gescheiden persoon is vooral belangrijk indien één van beide partners, meestal de echtgenote, zelf weinig gewerkt heeft en weinig of geen pensioenrechten verworven heeft. Gescheiden mensen hebben echter wel recht op het meest voordelige pensioen: het eigen rustpensioen of het pensioen voor de ex-partner.

Een uitzondering voor ambtenaren

De bovenvermelde regeling is alleen van kracht als de partner aan de slag was als werknemer of zelfstandige. Wij zagen inderdaad al dat het gezinspensioen niet bestond in het pensioenstelsel van de ambtenaren. Een gepensioneerde ambtenaar krijgt altijd het alleenstaandenpensioen, ook al heeft zijn partner geen eigen pensioen. Volgens dezelfde logica bestaat er in het pensioenstelsel van de ambtenaren dus geen pensioen voor de ex-partner, wat voor die ex-partner natuurlijk een drama kan zijn. De enige oplossing is dan de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO), een uitkering voor bejaarde personen van ten minste 65 jaar die moeten leven met onvoldoende financiële middelen.