Hoe werkt de fictieve rente op de 80%-regel bij een VAPZ?

Hoe wordt u, als u een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen onderschreven hebt, belast? Dat gebeurt op basis van de zgn. fictieve rente. Wij leggen u uit wat dit inhoudt.

Op het bijeengespaarde kapitaal betaalt u een Riziv-bijdrage van 3,55%. Het overgebleven saldo wordt belast op basis van de fictieve rente. Het bedrag van die fictieve rente bekomt u door een percentage toe te passen op het saldo (zonder de winstdeelnames). Het percentage hangt af van uw leeftijd op het ogenblik van de uitkering van het kapitaal.

In de tabel hieronder vindt u de percentages die toegepast worden.

Leeftijd bij uitkering ; Fictieve rente ; Aangifte in personenbelasting gedurende x jaar 
40 of minder ; 1% ; 13 jaar 
41 – 45 ; 1,5% ; 13 jaar 
46 – 50 ; 2% ; 13 jaar 
51 – 55 ; 2,5% ; 13 jaar 
56 – 58 ; 3% ; 13 jaar 
59 – 60 ; 3,5% ; 13 jaar 
61 – 62 ; 4% ; 13 jaar 
63 – 64 ; 4,5% ; 13 jaar 
65 of meer ; 5% ; 10 jaar 
[/table]

U moet gedurende tien jaar (als u op 65 met pensioen gaat) of dertien jaar (als u vroeger met pensioen gaat) deze rente aangeven aan de fiscus als pensioeninkomen. Vervolgens wordt deze rente belast a rato van het marginale tarief. Gaat u pas op 65 jaar met pensioen en bent u tot die tijd effectief actief gebleven, dan wordt de fictieve rente slechts op 80% van het pensioenkapitaal berekend. De overige 20% wordt dan niet belast. Ook de winstdeelnames die u in de loop van uw contract ontvangen hebt, zijn belastingvrij.

Voorbeeld
Op uw 61ste ontvangt u 250.000 euro uit uw VAPZ (exclusief winstdeelnames). U zal in uw belastingaangifte gedurende dertien jaar een fictieve rente moeten aangeven van 10.000 euro (250.000 x 4%). Als u actief zou blijven tot uw 65ste en dan pas met pensioen zou gaan, dan zou dit voor u voordeliger uitkomen. Het percentage van uw rente zou weliswaar hoger liggen (5% in plaats van 4%), maar de belastbare basis bedraagt maar 80% van het kapitaal. Op uw 61ste is die belastbare basis groter.