Een hypothecair krediet aangaan: de notariskosten

Wanneer men een hypothecair krediet aangaat, krijgt men te maken met vijf soorten kosten die overal in België dezelfde zijn: de registratierechten, het inschrijvingsrecht, het loon van de hypotheekbewaarder, het ereloon van de notaris en de kosten voor het opstellen van de kredietakte. U betaalt het totale bedrag aan de notaris, die dan zelf voor de juiste verdeling zorgt.

Registratierechten
De registratie van het hypothecair krediet op het kantoor van bewaring der hypotheken gaat met bepaalde taksen gepaard: de registratierechten. Deze worden door de notaris aan de staat gestort en bedragen 1% van de som van het bedrag van de lening en de bijkomende kosten.

Inschrijvingsrecht
Het inschrijvingsrecht is een andere taks die rechtstreeks door de notaris aan de staat gestort wordt bij de inschrijving van de akte. Dit recht bedraagt 0,3 % van de som van het bedrag van de lening en de bijkomende kosten.

Kosten en honoraria van de hypotheekbewaarder
De hypotheek op de woning wordt door de hypotheekbewaarder (met de hand) in een register ingeschreven.

Ereloon van de notaris
De honoraria zijn de verloning van het werk van de notaris. Zij worden door een koninklijk besluit van 1950 bepaald. De notaris berekent zijn honoraria in functie van het bedrag van de lening (en niet in functie van de som van het bedrag van de lening en de bijkomende kosten). Een paar voorbeelden: zij bedragen 652 € voor een lening van 100.000 € en 800 € voor een lening van 200.000 €. Een gewone lening en een kredietopening (waarbij de reeds terugbetaalde sommen opnieuw kunnen geleend worden) volgen niet hetzelfde barema.

Vaste kosten van de notaris voor de opstelling van de kredietakte
Naast de fiscale rechten en de honoraria van de notaris moet u eveneens aan de notaris bepaalde andere kosten betalen in verband met het opstellen van de akte (kosten voor de fiscale opzoekingen, hypothecaire certificaten die voor en na de formaliteiten gevraagd worden, uittreksels uit het kadaster, fiscale zegels, ...).

In dit artikel
    Deel dit artikel