Cafetariaplan, defined benefits, cash balance in groepsverzekering: wat is dat?

04-cafetariaplan defined benefits cash balance in groepsverzekering wat is dat.

Een groepsverzekering is voor veel leken al een complex verzekeringsproduct. Bovendien komen er in het kader van groepsverzekeringen ook termen als cafetariaplan, defined benefits, defined contribuitions en cash balance op je af. Wat betekenen deze uitdrukkingen precies?

 

 

Cafetariaplan

Eénvoudig uitgedrukt is een cafetariaplan een groepsverzekering waarbij de werknemer zelf de invulling van een aantal waarborgen kan kiezen. Net zoals in een cafetaria maakt hij zelf een keuze tussen de aangeboden opties.

Concreet sluit de werkgever een groepsverzekering af, met een aantal mogelijke waarborgen:

  • opbouw van een aanvullend pensioen
  • een overlijdensdekking
  • een dekking Arbeidsongeschiktheid
  • een hospitalisatiedekking

In een cafetariaplan kan de werknemer beslissen om een groter of een kleiner gedeelte aan elk van deze waarborgen te spenderen. De werkgever legt in de voorwaarden van de groepsverzekering de beperkingen van die keuzevrijheid vast. Dat kan vrij ver gaan: zo is het ook mogelijk om nettoloon in te ruilen voor meer vakantiedagen, een bedrijfswagen …

Defined benefits, defined contributions en cash balance

Er zijn drie types van groepsverzekeringen mogelijk:

groepsverzekeringen van het type ‘defined benefits’ of ‘vaste prestatie’:

de werkgever verbindt zich ertoe om op de einddatum van het contract een bepaalde prestatie te leveren. Dit komt meestal neer op de uitkering van een kapitaal of rente die in verhouding staat tot het loon en het aantal loopbaanjaren.

groepsverzekeringen van het type ‘defined contributions’ of ‘vaste bijdragen’:

de werkgever gaat het engagement aan om periodiek vooraf bepaalde bijdragen te betalen voor de opbouw van een aanvullend pensioen. Denk aan een bepaald percentage van het jaarsalaris.

groepsverzekeringen van het type ‘cash balance’:

is een tussenvorm van beide voorgaande. De werkgever stort een vast bedrag op bepaalde vervaldagen in de groepsverzekering. Deze stortingen worden gekapitaliseerd volgens een vooraf bepaald rendement.