Ik wil aangifte doen

In de loop der jaren maken we allemáál wel iets mee dat ons leven op zijn kop zet. Ziekte, een auto-ongeluk, het overlijden van iemand die ons dierbaar is. Op al die momenten wil NN er voor je zijn. Om al je zorgen tot een minimum te beperken.

Ik heb een levens- of groepsverzekering
bv. Overlijdensverzekering, schuldsaldoverzekering, pensioenverzekering, spaar- en belegformules …
Ik heb een schadeverzekering
bv. Woningverzekering, autoverzekering, familiale verzekering

Wat wil je aangeven?

Arbeidsongeschiktheid aangeven als werkgever

Als werkgever een arbeidsongeschiktheid van één van je werknemers aangeven? Om de medische situatie correct in te schatten en de aanvraag snel en efficiënt te verwerken, hebben we onderstaande documenten nodig.


Welke documenten of gegevens moet je als werkgever bezorgen?

 • Het ingevulde, ondertekende verslag van de werkgever;
 • Een verklaring met de exacte datum van werkhervatting (wanneer beschikbaar);
 • De attesten van arbeidsongeschiktheid met vermelding van de duur en graad van ongeschiktheid (vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid tot de vermoedelijke einddatum);
 • Bij zwangerschap: de datum van de bevalling bij een geboorte, en de naam en voornaam van het kind. (Als je dat wenst, mag je ook een kopie van de geboorteakte bezorgen.)


Communicatie over de medische documenten gebeurt uiteraard in alle vertrouwelijkheid, rechtstreeks en enkel met de werknemer.


Welke documenten moet de werknemer bezorgen?

 • De schadeaangifte, ingevuld en ondertekend; 
 • Het medische attest, door de dokter ingevuld en ondertekend;
 • Een duidelijk leesbare recto-versokopie van de identiteitskaart;
 • Een duidelijk leesbare kopie van de bankkaart; 
 • Een kopie van alle medische documenten in verband met de arbeidsongeschiktheid: operatieverslag, hospitalisatieverslag, evolutieverslag door de specialist …

Na ontvangst van alle gevraagde medische documenten beslist onze hoofdadviserende arts of NN Insurance Belgium nv het schadegeval ten laste neemt.

 

Download de door de werkgever te bezorgen documenten hier:

 

Bezorg je documenten of stel een vraag

Ingevulde documenten per post
Arbeidsongeschiktheid aangeven als werknemer

Wil je als werknemer je arbeidsongeschiktheid aangeven? Om je medische situatie correct in te schatten en de aanvraag snel en efficiënt te verwerken, hebben we enkele documenten nodig.

 • De schadeaangifte, door jou ingevuld en ondertekend;
 • het medisch attest, door je dokter ingevuld en ondertekend;
 • de attesten van arbeidsongeschiktheid met vermelding van de duur en graad van ongeschiktheid (vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid tot de vermoedelijke einddatum);
 • een duidelijk leesbare recto-versokopie van je identiteitskaart;
 • een duidelijk leesbare kopie van je bankkaart;
 • een verklaring met de exacte datum van werkhervatting (wanneer beschikbaar);
 • een kopie van alle medische documenten in verband met je arbeidsongeschiktheid: operatieverslag, hospitalisatieverslag, evolutieverslag door de specialist …

Na ontvangst van alle gevraagde medische documenten beslist onze hoofdadviserende arts of NN Insurance Belgium nv het schadegeval ten laste neemt.

 

Download de door de werknemer te bezorgen documenten hier:

 

Bezorg je documenten of stel een vraag

Ingevulde documenten per post
Arbeidsongeschiktheid aangeven als zelfstandige

Wil je als zelfstandige een arbeidsongeschiktheid aangeven? Om je medische situatie correct in te schatten en de aanvraag snel en efficiënt te verwerken, hebben we enkele documenten nodig.

 • De schadeaangifte, door jou ingevuld en ondertekend;
 • Het medisch attest, door je dokter ingevuld en ondertekend;
 • De attesten van arbeidsongeschiktheid met vermelding van de duur en graad van ongeschiktheid (vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid tot de vermoedelijke einddatum);
 • Een duidelijk leesbare recto-versokopie van je identiteitskaart;
 • Een duidelijk leesbare kopie van je bankkaart (persoonlijke bankkaart en/of vennootschapsbankkaart);
 • Een kopie van alle medische documenten in verband met je arbeidsongeschiktheid: operatieverslag, hospitalisatieverslag, evolutieverslag door de specialist …

Na ontvangst van alle gevraagde medische documenten beslist onze hoofdadviserende arts of NN Insurance Belgium nv het schadegeval ten laste neemt.

 

Download de door jou te bezorgen documenten hier:

 

Bezorg je documenten of stel een vraag

Ingevulde documenten per post
Ik wil een overlijden melden

Het verlies van een vriend, familie of een collega is altijd een ingrijpende gebeurtenis. En wellicht heb je op dit moment heel wat zaken aan je hoofd. Daarom kan je dag en nacht rekenen op het team van NN Insurance Belgium. 

Om je zorgen te verlichten houden we de administratie zo beperkt mogelijk. En we begeleiden je stap voor stap. Heb je als nabestaande recht op een uitbetaling? Dan stellen we alles in het werk zodat je daar snel over kan beschikken. 

Welke documenten willen we van jou ontvangen?

 • De overlijdensakte, te verkrijgen in het stad- of gemeentehuis van de stad of gemeente waar het overlijden gebeurde;
 • Een ingevuld en ondertekend medisch attest;
 • De contactgegevens van de begunstigden.

Afhankelijk van het soort contract van de overledene kunnen bijkomende documenten nodig zijn. Onze beheerders nemen in dat geval contact met je op.

 

Download de door jou te bezorgen documenten hier:

 

Was de overledene verzekerd via een makelaar?

Ingevulde documenten per post

Was de overledene verzekerd via ING?

Ingevulde documenten per post

Wat wil je aangeven?

Ik heb autoschade
Bel ING Assist'Line

De ING-medewerkers zijn 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar.

Meer informatie over hoe je een aangifte doet vind je hier

Ik heb woningschade
Bel ING Assist'Line

De ING-medewerkers zijn 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar.

Meer informatie over hoe je een aangifte doet vind je hier