Zuinig en voordelig rijden

Energiezuinige wagens zijn niet enkel milieuvriendelijk, ze zijn bovendien ook fiscaal interessant. We zetten de, al dan niet tijdelijke, voordelen even op een rij.

1. Zero-emissie premie 

De door de Vlaamse overheid in 2016 gelanceerde zero-emissiepremie was aanvankelijk alleen bedoeld voor natuurlijke personen, maar, gezien het matige succes, geldt ze sinds augustus 2017 ook voor elektrische leasewagens. Voorwaarde is wel dat u uw wagen minimum 3 jaar houdt of leaset. Zelfstandigen (eenmanszaken) kunnen de premie enkel aanvragen als het voertuig niet door een rechtspersoonlijkheid (bvba, cbva, vzw,…) wordt aangekocht. Brengt u de wagen binnen de 3 jaar na de eerste ingebruikname toch in een rechtspersoon in, dan bent u verplicht de premie terug te betalen. Deze premie is degressief, dit betekent dat ze vanaf 1 januari 2018 nog slechts € 3000 bedraagt tegenover € 4000 in 2017.

Welke categorie van voertuigen? 

De premie is er alleen voor voertuigen voor passagiersvervoer en met maximaal acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend (categorie M1) en voor lichte bestelwagens met een maximummassa van 3,5 ton voor goederenvervoer (categorie N1).

Welk type voertuigen? 

100% elektrische wagens of wagens met brandstofcellen (op waterstof) maken aanspraak op deze premie die afhangt van de cataloguswaarde, dit is de waarde van het voertuig inclusief btw, maar zonder opties en kortingen. Klik hier voor het wagenoverzicht per merk.

Cataloguswaarde (C)

Aanmelding
in 2017

Aanmelding
in 2018

Aanmelding
in 2019

C < €31.000  

€4.000

€3.000

€2.000

€31.000  =< C < €41.000

€3.500

€2.500

€1.500

€41.000  =< C < €61.000

€2.500

€2.000

€1.500

C => €61.000

€2.000

€1.500

€1.000

Bron : www.vlaanderen.be

Met of zonder batterij 

Als uw voertuig een gehuurde of geleasede batterij heeft, wordt de huurprijs ervan (incl. btw) voor een periode van 36 maanden standaard bij de cataloguswaarde gerekend. Is de huurprijs afhankelijk van de looptijd én het aantal km/jaar, dan baseert men zich op contracten met een looptijd van 36 maanden en 15.000 km/jaar.

Uit onderstaande tabel blijkt dat ook de datum van de online aanmelding na de ingebruikname van het voertuig een rol speelt.

Besteld
in

Ingeschreven
bij DIV in

Online
aangemeld in

Premiebedrag

2017

2017

2017

maximaal 4.000 euro
(premiebedragen 2017)

2017

2017

2018

maximaal 3.000 euro
(premiebedragen 2018)

2017

2018

2018

maximaal 3.000 euro
(premiebedragen 2018)

2017

2018

2019

maximaal 2.000 euro
(premiebedragen 2019)

Bron : www.vlaanderen.be

Hoe aanvragen? 

U kan de zero-emissie premie heel eenvoudig online aanvragen uiterlijk 3 maanden na de inschrijving bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV). De wagen moet wel ingeschreven worden in het Vlaamse gewest. Deze premie geldt noch in Brussel noch in Wallonië.

Welke voertuigen komen niet in aanmerking? 

Quadricycles zoals de Renault Twizy, (plug-in) hybride wagens, elektrische wagens met een kleine aanvullende motor op fossiele brandstoffen (bijv. de BMW i3 met range extender) of wagens op CNG/LNG vallen uit de boot.

2. Vrijstelling van verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV)

Ook dit voordeel geldt enkel voor het Vlaamse gewest. Energiezuinige wagens zijn er ook, al dan niet tijdelijk, vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting en de eenmalige belasting op inverkeerstelling (BIV).

Welk type voertuigen? 

Terwijl er momenteel een onbeperkte vrijstelling geldt voor volledig elektrische wagens en wagens op waterstof, genieten plug-in hybrides met een maximale uitstoot van 50g CO2/km en wagens die geheel of gedeeltelijk op CNG/LNG rijden, er slechts tot 31 december 2020 van.

Hoe aanvragen? 

U hoeft niets te doen. Als uw voertuig in aanmerking komt, gebeurt deze vrijstelling automatisch. Denkt u er toch recht op te hebben, dan kunt u altijd een bezwaar indienen.

Welke voertuigen komen niet in aanmerking? 

Voertuigen met een belastbaar vermogen groter dan 11 fiscale pk (vanaf 2151 cc) en ingeschreven vanaf 1 juli 2017 hebben geen recht op deze vrijstelling, wel wordt de BIV met € 4000 verminderd. 

3. Aftrek kosten

Het belangrijkste fiscale voordeel van een groene wagen zit hem in de aftrek van de kosten.  In de vennootschapsbelasting zijn deze kosten aftrekbaar in functie van de CO2-uitstoot van de wagen. Aangezien een elektrische wagen uiteraard geen CO2 uitstoot, genieten deze wagens momenteel van een fiscale aftrekbaarheid van 120% (maandelijks bedrag zonder interesten en brandstofkosten). De 20% bijkomende aftrek dient echter als vrijgestelde reserve te worden geboekt (onaantastbaarheidsvoorwaarde), zodat er op het moment dat die reserve wordt uitgekeerd, toch nog vennootschapsbelasting betaald wordt op dit bedrag. Vanaf 2020 vermindert het percentage tot 100% aftrekbaarheid. Interesten kunnen voor 100% worden ingebracht.

Hervorming vennootschapsbelasting

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting is er sprake van dat de huidige 90 tot 100% afschrijving van (plug-in)hybrides op de vennootschap zal aangepast worden en dat o.a. de accucapaciteit en het gewicht meegenomen worden in de berekening. Hoe groter de accu en hoe lager het gewicht, hoe meer u als onkosten zal kunnen inbrengen. Het wetsvoorstel werd goedgekeurd door de Ministerraad eind oktober, maar kreeg kritiek van de Raad van State. Wordt vervolgd.

Het loont dus duidelijk de moeite een aankoop te overwegen van een momenteel nog duurdere energiezuinige wagen en zijn prijs te vergelijken met een gewoon model na aftrek van premies en andere fiscale voordelen.