Zorgt een verzekering Gewaarborgd Inkomen ervoor dat ik de rekeningen en leningen kan blijven betalen?

Wanneer u arbeidsongeschikt wordt, dan vallen uw inkomsten fors terug. Als u een verzekering Gewaarborgd Inkomen afgesloten hebt, dan zal die u een rente uitkeren. Met die rente kunt u het inkomensverlies (gedeeltelijk) opvangen. Waarop moet u letten?

Bent u zelfstandige? Weet dan dat u, als u arbeidsongeschikt bent, veel minder of helemaal geen inkomsten meer zult hebben en dat de kosten grotendeels dezelfde blijven. Dat zorgt voor problemen waartegen u zich tijdig moet wapenen.

Uw loon verzekeren

Een polis Gewaarborgd Inkomen laat u toe om uw loon te verzekeren. Concreet zal die verzekering u een rente uitkeren ingeval u arbeidsongeschikt wordt. U kunt maximaal tot 100% van uw loon verzekeren. Bij sommige verzekeraars wordt dat beperkt tot 80%. Meer kan niet, minder wel. U kiest zelf welk bedrag u verzekert. Uiteraard is het zinvol om een belangrijk deel van uw loon te verzekeren, precies omdat de inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid zo groot is.

U kunt doorgaans ook kiezen tussen een constante rente-uitkering (de rente blijft steeds dezelfde) of een klimmende rente (de rente verhoogt doorheen de tijd).

Fiscaal aftrekbaar

U kunt de premie voor uw polis Gewaarborgd Inkomen integraal aftrekken als beroepskost. Dat is mooi meegenomen natuurlijk.

Ziekte of ongeval

Een verzekering Gewaarborgd Inkomen komt tussen als u inkomensverlies lijdt na een ziekte of ongeval. We spreken dan van economische of fysiologische arbeidsongeschiktheid. U kunt een arbeidsongeschiktheidsdekking ook onderschrijven als aanvullende waarborg in bijvoorbeeld een levensverzekering of individuele pensioentoezegging (IPT).

Premie

U betaalt een premie voor uw verzekering Gewaarborgd Inkomen. Hoe hoog die is, hangt af van uw leeftijd, beroep, gezondheidstoestand, levensstijl en het loon dat u wenst te verzekeren. Ook de eventuele wachttijd in de polis speelt een rol. Hoe langer die wachttijd, des te lager de premie.

Duurtijd

U kunt zo’n polis afsluiten tot uw wettelijke pensioenleeftijd of voor een kortere periode.

Welke polis kiezen?

Contacteer een makelaar en hij zal u alles vertellen over het marktaanbod van polissen Gewaarborgd Inkomen.

Uitkering belast?

De uitkering die u krijgt in het kader van een polis Gewaarborgd Inkomen wordt belast als een vervangingsinkomen.