Zo creëert én behoudt u een goeie band met uw medewerkers

Als leidinggevende brengt u meer tijd door met uw collega’s en medewerkers dan met uw familie of vrienden. Werken wordt voor iedereen een pak aangenamer als jullie onderling een goeie band hebben én houden. 

Werknemers die hun werk goed doen en waar u tevreden over bent, wilt u ook graag in uw bedrijf houden. Voor heel wat mensen is naast de inhoud van hun taken, het salaris en de algemene sfeer op de werkvloer ook de band met hun baas van groot belang. Een gezonde relatie met uw werknemers creëren én behouden is dus een win-win.

Wederzijds respect

Of het nu in het privéleven is of op professioneel vlak: het fundament van elke relatie is wederzijds respect. Als u tevreden bent over het werk van een medewerker, spreek dat dan ook uit. Uw trots uiten over het werk van iemand zorgt bij die persoon voor een gevoel van erkenning, van respect. Ook als u negatieve feedback geeft, doet u dat best op een constructieve manier, met respect voor het verrichte werk.

Wees transparant

Open zijn over hoe de zaken ervoor staan en wat u wel en niet verwacht van mensen maakt een eventuele kloof tussen ‘de bazen’ en medewerkers een pak kleiner. Communiceer eerlijk over de bedrijfsresultaten en personeelszaken, dat geeft iedereen een betrokken gevoel. Vraag uw medewerkers ook om feedback en ga eventuele negatieve reacties zeker niet uit de weg maar probeer de bezorgdheden te achterhalen en waar nodig meer informatie te geven.

Zelfstandigheid

Uit verschillende onderzoeken en bevragingen blijkt dat mensen gelukkiger zijn op het werk als ze meer verantwoordelijkheid en autonomie krijgen in de projecten waar ze aan werken. Ruimte laten voor zelfstandig werk en zelfontplooiing is fundamenteel om de vertrouwensband tussen u en werknemers te vergroten. Iemand die zélf een probleem kan en mag oplossen, krijgt meer zelfvertrouwen en is gemotiveerder om een volgend probleem aan te pakken. Een duidelijk kader met dito afspraken zorgt ervoor dat er geen discussie is over de verwachtingen en doelen.

Meer dan het werk

U bent naast uw functie als leidinggevende ook gewoon een mens. Laat dat gerust zien aan uw medewerkers en vertel op informele momenten iets over uw hobby’s, gezinsleven of de vakantieplannen die u maakt. Zo maakt u de afstand tussen leidinggevende en medewerkers kleiner en schept u een meer persoonlijke band met hen die verder gaat dan louter het werk alleen. Ideale momenten voor zo’n informele gesprekjes zijn een lunch buitenshuis of tijdens een korte koffiepauze. De boog moet niet altijd gespannen staan.