In zeven stappen naar een beleid rond gezonde voeding op het werk

Wilt u als werkgever een beleid uitstippelen rond gezonde voeding, dan doet u dit best op een onderbouwde en systematische manier. Dit stappenplan, dat ontwikkeld werd door het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie, helpt u op weg.

Met deze zeven stappen kunt u prioriteiten bepalen en gezondheid beleidsmatig aanpakken. Uw antwoorden bieden u een leidraad om activiteiten op te zetten die gezonde voeding stimuleren, en een basis om uw successen aan af te toetsen.

Stap 1: Creëer een draagvlak

Met uw beleid hebt u een duidelijk doel voor ogen. Maar hoe maakt u anderen warm voor gezonde voeding op het werk?

Stap 2: Organiseer en communiceer

Hoe gaat u het project of beleid organiseren? Welke afspraken maakt u over de communicatie?

Stap 3: Breng de noden en behoeften in kaart

De coördinator of werkgroep brengt de huidige situatie, wensen en behoeften van medewerkers en leidinggevenden in kaart. Hoe gaat u hierbij te werk?

Stap 4: Stel een actieplan op

Op basis van de resultaten uit stap 3 maakt u een actieplan op dat doelstellingen, activiteiten en timing bundelt. Het beste effect bereikt u met een mix van drie soorten acties (3 V's) in het actieplan :

  • Voorschriften: zorgen voor beleidsafspraken over gezondheid op het werk.
  • Voorlichting: sensibiliseert werknemers en motiveert hen tot een gezonde leefstijl.
  • Voorzieningen: creëren een werkomgeving die een gezonde leefstijl mogelijk maakt.

Stap 5: Voer het actieplan uit

Tijd om uw beleid voor het personeel zichtbaar te maken. Bereid het projectplan voor en voer het uit.

Stap 6: Evalueer het gezondheidsproject

Evalueer het gezondheidsproject. Is uw project succesvol? Hebt u bereikt wat u voor ogen had?

Stap 7: Pas aan en veranker

Wat is er mis gelopen? Wat wilt u aanpassen? Hoe gaat u dat doen? Hoe verankert u het nieuwe beleid in de organisatie?