Zelfstandigen krijgen goed nieuws van de fiscus

Zelfstandigen krijgen van de regering-Michel een aantal fiscale geschenken, onder de vorm van lastenverlagingen. Wij zetten een en ander op een rijtje.

  • De sociale bijdragen op de eerste schijf van het nettobelastbaar inkomen verlagen trapsgewijs van 22% naar 20,5%. Dat gebeurt in drie stappen:
    • 2016: 21,5%
    • 2017: 21%
    • 2018: 20,5%
  • De sociale werkgeversbijdragen zullen dalen van 33% naar 25% (van het brutoloon).
  • De werkgeversbijdragen voor de eerste werknemer die de zelfstandige aanwerft, vallen weg.
  • In 2016 gelden de verlaagde werkgeversbijdragen voor de tweede tot en met de zesde werknemer. Voordien was dit van de eerste tot en met de vijfde. Vanaf 2017 krijgen werkgevers een extra korting op hun sociale bijdragen voor de derde tot en met de zesde werknemer.