Zelfstandige met een vennootschap? Een individuele pensioentoezegging (IPT) is een must

Bent u zelfstandige, dan maakt u maar beter werk van de opbouw van een aanvullend pensioen. Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is uiterst interessant, maar ook een individuele pensioentoezegging (IPT) is om verschillende redenen een must. Voorwaarde is wel dat u met een vennootschap werkt, anders is een IPT voorlopig niet mogelijk.

Vennootschap betaalt de premies

Eén van de belangrijkste troeven van een individuele pensioentoezegging is dat de premies betaald worden door de vennootschap. U moet deze dus niet privé ophoesten. Voorlopig kunnen enkel zelfstandigen met een vennootschap een IPT afsluiten. In het regeerakkoord is voorzien dat dit in de toekomst ook zal kunnen voor eenmanszaken, maar dat is nog niet in een wet gegoten.

Maar u bent de begunstigde

Ook al betaalt de vennootschap de premies, toch bent uzelf de begunstigde bij de uitkering van het pensioenkapitaal. Zelfs als uw vennootschap failliet zou gaan, hebt u nog altijd recht op het opgebouwde spaarpotje in uw individuele pensioentoezegging. Een IPT wordt dan ook steeds ondergebracht bij een financiële instelling. Uw vennootschap betaalt de premies aan een verzekeraar en die keert het kapitaal op de einddatum aan u uit.

Fiscaal interessant

De premies die uw vennootschap mag storten, zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost, op voorwaarde dat de 80%-regel nageleefd wordt en dat de begunstigde een regelmatig maandelijks inkomen geniet.

Op de premies voor pensioenopbouw wordt een taks geheven van 4,4%.

Ook voor het verleden

De kans is reëel dat u, vooraleer u als zelfstandige aan de slag ging, enkele jaren als werknemer gewerkt heeft. Of dat uw loon als zelfstandige vandaag een stuk hoger ligt dan enkele jaren terug. In  beide gevallen kunt u een inhaalbeweging maken. Zo kunt u een zgn. backservice doen. Dat is een premie die u in één keer of in verschillende keren betaalt voor de jaren uit het verleden. Want voor die jaren beschikt u nog over wat fiscale ruimte. Zo kunt u tot maximaal tien jaar terug gaan. Opgelet, ook voor de backservice is de 80%-regel van toepassing. De vennootschap mag de backservice, als voldaan is aan de 80%-regel, volledig aftrekken als beroepskost.

Haal het maximum eruit

Uw boekhouder en/of uw verzekeringsmakelaar berekenen voor u welke backservice u nog kunt doen, alsook wat de maximale jaarpremie is voor uw IPT. Zo haalt u fiscaal het onderste uit de kan.