Zelfstandige in bijberoep worden in 5 stappen

U wil zelfstandige worden in bijberoep. Dat kan uiteraard, maar dan moet u wel een aantal stappen doorlopen. U leest hier welke.

Als u een zaak wil opstarten, dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet u onder andere minstens 18 jaar zijn en over uw burgerrechten beschikken. Voorts moet u bewijzen dat u over een basiskennis ‘bedrijfsbeheer’ beschikt. Voor bepaalde activiteiten zijn nog een aantal bijkomende vergunningen of licenties vereist.

Kiest u voor een eenmanszaak, dan opent u best een aparte zichtrekening voor uw zelfstandige activiteit, los van uw privérekeningen. Richt u een vennootschap op voor uw bijberoep, dan moet u een zichtrekening openen op naam van de vennootschap.

U moet vervolgens uw ondernemingsnummer aanvragen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Ook voor een eenmanszaak is dit nodig. Kiest u voor een vennootschap, dan moet u deze eerst oprichten vooraleer u een ondernemingsnummer kunt aanvragen. U moet vervolgens de oprichtingsakte neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel in het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van uw vennootschap. Deze neerlegging moet gebeuren binnen de vijftien dagen na de dagtekening van de oprichtingsakte. Na de neerlegging van de oprichtingsakte zal de griffier de identificatiegegevens van de vennootschap invoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Die zal daarop een ondernemingsnummer toekennen aan de vennootschap.

Wanneer u uw ondernemingsnummer aanvraagt, kunt u ook meteen uw btw-nummer aanvragen. In dat geval wordt uw ondernemingsnummer geactiveerd als btw-nummer. Voor sommige activiteiten is geen btw-nummer vereist.

Als zelfstandige moet u sociale bijdragen betalen. Dat moet ook als meewerkende echtgenoot of zelfstandige in bijberoep. Daartoe dient u aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Enkel stille vennoten of onbezoldigde mandatarissen moeten geen sociale bijdragen betalen.

  1. Mag u een zaak opstarten?
  2. Open een zichtrekening
  3. Ondernemingsnummer aanvragen
  4. Aanvraag BTW-nummer
  5. Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds