Zelfstandig en ziek? Gewoon doorwerken is niet de beste oplossing!

Als u zelfstandige bent, dan bent u uiteraard de motor van uw onderneming. Maar wat als u ziek wordt? Thuisblijven lijkt geen optie, want de inkomsten dreigen dan fors terug te vallen. En dus werkt u maar door. Tot u misschien op een bepaald moment zware gezondheidsproblemen krijgt …

Als ondernemer wilt u vooruitgang boeken en doelen nastreven, en ziek zijn hoort nu eenmaal niet in dat plaatje thuis. Uiteraard kunt u, net als uw werknemers, ook last krijgen van kleine kwaaltjes. Als u geen financieel vangnet hebt, dan verkiest u misschien om door te werken. Maar wat als die kleine kwaaltjes erger worden en uiteindelijk leiden tot grote problemen met uw gezondheid? Dan dreigt u mogelijk enkele weken of zelfs maanden aan de kant te staan. En hoe zal u daar financieel mee omgaan?

Werknemers hebben gedurende de eerste maand arbeidsongeschiktheid recht op gewaarborgd loon. Uw werknemer die in een maand twee weken afwezig is, zal dus op het einde van die maand zijn normale loon ontvangen. Bent u als zelfstandige twee weken out door ziekte of een ongeval, dan krijgt u in principe helemaal niks. U kunt dat opvangen door een polis Gewaarborgd Inkomen of een ongevallenverzekering. Die eerste zorgt ervoor dat u, als u een tijd arbeidsongeschikt bent, een uitkering krijgt die u toelaat om uw inkomensverlies te compenseren. Dat is misschien niet cruciaal als u enkele dagen afwezig bent, maar wel als dat voor enkele maanden het geval is. Kunt u zich inbeelden wat er met uw bedrijf gebeurt als u gedurende zes maanden niet kunt werken door een ziekte of ongeval? Als u op zo’n moment niet beschikt over een polis Gewaarborgd Inkomen, dan loeren financiële zorgen om de hoek. Hebt u wel zo’n polis onderschreven, dan kunt u tenminste een gedeelte van het verlies aan inkomsten recupereren.  

Doorgaans bevat een polis Gewaarborgd Inkomen wel een wachttijd. Gedurende die periode ontvangt u geen uitkeringen. Toch is het bij bepaalde verzekeraars mogelijk om een Engelse vrijstelling in de polis op te nemen. In dat geval wordt u vergoed vanaf de eerste dag, op voorwaarde dat de totale duur van uw arbeidsongeschiktheid langer is dan de wachttijd die in uw verzekering opgenomen is. Bijvoorbeeld: uw polis voorziet in een wachttijd van een maand. Als u zes weken arbeidsongeschikt bent, dan ontvangt u met terugwerkende kracht een uitkering vanaf de eerste dag.

Kort samengevat: een polis Gewaarborgd Inkomen is absoluut noodzakelijk als u zelfstandige bent. Daarnaast draagt u maar beter zorg voor uw gezondheid. Het is beter om twee dagen uit te zieken dan om voort te werken en later twee maanden aan de kant te staan.