Wooncheque vervangt woonbonus in Wallonië

De Waalse regering heeft in het kader van haar hervormingen de beslissing genomen om de woonbonus af te schaffen. Vanaf 1 januari 2016 wordt deze woonbonus vervangen door een wooncheque.

Een en ander is het gevolg van de nieuwe bevoegdheden die de gewesten door de zesde staatshervorming gekregen hebben. Dit kadert in een politiek die als doel heeft meer burgers - vooral mensen met lagere en middelgrote inkomens - te helpen eigenaar te worden van een eigen woning.

Wat is de woonbonus?
De woonbonus is een belastingkorting die toegekend wordt aan mensen die een hypothecaire lening afgesloten hebben om een eigen huis te kopen of te laten bouwen.

Tot 31 december 2014
Vóór die datum was de woonbonus een federale materie. Mensen die hun goed vóór die datum kochten, kregen een belastingkorting berekend op de terugbetaling van de lening, in verhouding tot de inkomens van de kredietnemer. Deze korting ging van 30 tot 50%

Vanaf 1 januari 2015
Vanaf die datum werd dit een gewestelijke materie en sprak men van een gewestelijke woonbonus. Deze werd zowel door Vlaanderen als door Wallonië herzien en men kreeg een forfaitaire voet van 40% voor iedereen. Deze maatregel werd van kracht voor nieuwe contracten ondertekend vanaf 1 januari 2015. Voor de mensen die hun contract vóór deze datum ondertekend hadden, verandert er niets.

Voor contracten afgesloten tot 31 december 2015 wordt de woonbonus behouden, mits volgende wijzigingen:
- de limieten worden niet meer geïndexeerd.
- sedert 1 november 2015 wordt de woonbonus beperkt tot de oorspronkelijke duur van de lening. Het zal dus niet meer mogelijk zijn het voordeel van de woonbonus te verlengen door de verlenging van de terugbetaling van de lening.

Vanaf 1 januari 2016
Vanaf begin dit jaar wordt de woonbonus vervangen door de wooncheque. De lening voor de aankoop of het bouwen van de woning moet hypothecair zijn en minstens over 10 jaar lopen. De begunstigde moet werkelijk eigenaar worden van een onroerend goed in Wallonië, en het moet wel degelijk over een eigen eerste woning gaan, die dus door de eigenaar bewoond wordt. De eigenaar van deze woning mag dus geen andere woning bezitten.

Het gaat om een geïndividualiseerd fiscaal voordeel, dat ingaat in het aanslagjaar dat volgt op het jaar van het afsluiten van het krediet. Het voordeel mag maximum 20 jaar bedragen, en de belastingplichtige mag gedurende zijn leven slechts 20 kortingen genieten. Daarnaast wordt het voordeel slechts toegekend aan een netto belastbaar inkomen onder 81 000 euro en zijn er nog een aantal andere voorwaarden.

Het voordeel wordt gedurende de 10 eerste jaren toegekend, en wordt de 10 volgende jaren met 50% verminderd.

Met deze maatregelen hoopt de Waalse regering dat meer families hun eigen woning zullen kunnen aanschaffen.