Wie is de begunstigde van een groepsverzekering bij overlijden?

Een groepsverzekering zorgt voor de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal, maar biedt meestal ook een overlijdensdekking. De vraag is evenwel wie daarvan de begunstigde is. Dit is niet zomaar een detail. Hieraan moet voldoende aandacht besteed worden om onaangename verrassingen te vermijden.

De overlijdensdekking in een groepsverzekering kan meerdere vormen aannemen. Het kan gaan om de uitkering van de reserve in het contract en/of om een afzonderlijk overlijdenskapitaal.

Wie het uitgekeerde kapitaal ontvangt, hangt af van wat er in het pensioenreglement voorzien is. De manier waarop de begunstigingsclausule opgesteld is, bepaalt wie het kapitaal krijgt. Soms voorziet het pensioenreglement in een standaardvolgorde van begunstigden, maar soms mag u daarvan afwijken. Dit is geen fait divers. Zorg ervoor dat werknemers zich goed bewust zijn van de aanduiding van de begunstigden en de gevolgen hiervan.

Sinds 5 maart 2014 is de regelgeving op dit vlak trouwens gewijzigd. Vroeger werd vaak als begunstigde ‘de wettelijke erfgenamen’ opgenomen in het contract. Sinds 5 maart 2014 is dit, als die wettelijke erfgenamen niet met naam en toenaam genoemd worden, gelijkgeschakeld met ‘de nalatenschap’. Dit lijkt vaag, maar heeft niettemin een belangrijke impact. We leggen u uit waarom.

 

  • Zijn ‘de wettelijke erfgenamen’ aangeduid als begunstigden, dan wordt het overlijdenskapitaal in gelijke delen uitgekeerd aan de mensen die volgens de wet erfgenaam zijn.

    Voorbeeld: een werknemer is gehuwd en heeft twee kinderen. Als hij overlijdt, krijgen de vrouw en de twee kinderen elk een derde van het kapitaal uit de groepsverzekering.
  • Is ‘de nalatenschap’ de begunstigde van de groepsverzekering, dan zijn de wettelijke regels van de erfopvolging van toepassing. Ook een testament wordt gevolgd.

De werknemer kan uiteraard, als het pensioenreglement die mogelijkheid voorziet, de begunstigde ook op een andere manier aanduiden, zoals ‘mijn echtgenoot, bij gebreke mijn kinderen …’.

Feit is dat het niet onbelangrijk is om regelmatig te controleren of de aangeduide begunstiging nog overeenstemt met de wensen van de werknemer op dat moment. Bepaalde situaties of omstandigheden (bv. ruzie binnen de familie) kunnen ertoe leiden dat een aanpassing van de begunstiging wenselijk is.