Welke overlijdensrisico’s zijn gedekt en welke niet?

Hebt u een overlijdensdekking in uw tak 23-polis onderschreven, check dan zeker in de algemene voorwaarden van uw contract of bepaalde risico’s uitgesloten zijn. We zetten alvast enkele scenario’s op een rijtje.

Zelfdoding

Bij de meeste maatschappijen is zelfdoding wel degelijk verzekerd, zij het na een wachttijd van één jaar.

In het buitenland

Het feit dat een overlijden in het buitenland plaatsvindt, maakt geen verschil. De polissen bieden doorgaans wereldwijd dekking.

Opzet

Dit is veruit de meest voorkomende uitsluiting. Stel dat u met de auto opzettelijk een ongeval veroorzaakt, waarbij u sterft. Wanneer een overlijden plaatsvindt door een opzettelijke daad van een begunstigde, dan wordt het overlijdenskapitaal niet uitbetaald.

Gevaarlijke hobby’s of sporten

Beoefent u gevaarlijke hobby’s of sporten, zoals deltavliegen, diepzeeduiken, bungeespringen … dan moet u dit zeker vermelden bij onderschrijving van de polis. Uw makelaar kan dan samen met de verzekeraar bekijken of er dekking mogelijk is. De kans bestaat dat bepaalde verzekeraars weigeren een overlijden te dekken ten gevolge van het beoefenen van één van deze sporten. Bespreek dit zeker met uw makelaar. Mits de betaling van een bijpremie kunnen dergelijke sporten of hobby’s toch gedekt worden.

Misdaad

Een overlijden ten gevolge van een misdaad (bv. moord) is doorgaans niet gedekt.

Meer info over de Tak 23 verzekering.