Welke kosten en taksen zijn er bij een VAPZ?

Met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen spaart u voor uw oude dag. Maar welke kosten en taksen moet u betalen?

Kosten

Er zijn drie soorten kosten: instap-, beheers- en uitstapkosten.

Instapkosten betaalt u altijd. Hoe hoog deze zijn, hangt af van verzekeraar tot verzekeraar.

Beheerskosten op de reserve worden door sommige verzekeraars gevraagd, door andere niet.

Uitstapkosten betaalt u alleen als u uw polis vervroegd stopzet. Dit kan pas vanaf uw 60ste. Hoe later u uw polis stopt, des te lager zullen ook de uitstapkosten zijn. Wacht u tot de eindvervaldag om het kapitaal te laten uitkeren, dan betaalt u geen uitstapkosten.

Taksen

U betaalt geen premietaks (van 2% of 4,4%) op de gestorte premies voor het aanvullend pensioen.

Het uitgekeerde kapitaal wordt belast volgens het systeem van de fictieve rente. Ook betaalt u een Riziv-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage (0-2%). De winstdeelnames worden niet belast.