Welke juridische vorm kiezen als zelfstandige in bijberoep?

Wilt u zelfstandige worden in bijberoep? Dan kunt u kiezen voor een eenmanszaak of voor een vennootschap. Maar welke vennootschapsvorm is voor u het interessantst? Wij maken u wegwijs doorheen de mogelijkheden.

Eenmanszaak
Start u een zelfstandige activiteit op in bijberoep, dan is een eenmanszaak de meest eenvoudige vorm. U hoeft dan geen vennootschap op te richten en ook uw boekhoudkundige verplichtingen zijn beperkt. Een minimumkapitaal is niet vereist. Twee nadelen zijn hieraan verbonden. Eerst en vooral worden de inkomsten uit uw bijberoep bij het loon van uw hoofdberoep geteld en dus zwaar belast. Bovendien draagt u de volle (financiële) verantwoordelijkheid. Gaat uw activiteit bankroet, dan kan ook uw privévermogen aangesproken worden. Er is geen scheiding tussen uw privébezit en het vermogen van uw zakelijke activiteit.

Vennootschap
Wil u met meerder mensen samen een zelfstandige activiteit opstarten, dan kiest u best voor een vennootschap. Ook als u uw eigen aansprakelijkheid wil beperken, is dit aangewezen. Ten slotte zijn de tarieven in de vennootschapsbelasting lager dan in de personenbelasting. Tegenover de oprichting van een vennootschap staan evenwel een aantal verplichtingen: kosten, een boekhouding … U hebt de keuze tussen meerdere vennootschapsvormen, elk met hun specifieke kenmerken. We zetten ze voor u op een rijtje.

Vennootschap onder firma (VOF)
De VOF is een zeer eenvoudige vennootschapsvorm. Een minimumkapitaal is niet vereist en de boekhoudkundige verplichtingen zijn zeer beperkt. U hoeft zelfs niet naar de notaris om een VOF op te richten. Het belangrijkste nadeel van een VOF is dat alle vennoten persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap.

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA)
De BVBA is een zeer populaire vennootschapsvorm. U kunt deze alleen oprichten of met meerdere vennoten. Uw aansprakelijkheid is beperkt tot uw inbreng. Uw privévermogen blijft dus in principe afgeschermd. Welke nadelen heeft een BVBA? U hebt meer boekhoudkundige verplichtingen en de oprichting gaat gepaard met een notarisbezoek en een reeks kosten (minimumkapitaal, registratiekosten, notariële akte, publicatie in Belgisch Staatsblad …).

Startersbvba (S-BVBA)
Startende zelfstandigen kunnen een Starts-BVBA oprichten. Het minimumkapitaal is dan beperkt tot 1 euro.

Naamloze Vennootschap (NV)
Een naamloze vennootschap is een vennootschapsvorm die eerder gebruikt wordt voor grotere, kapitaalkrachtigere ondernemingen. Voordelen zijn dat de aandelen vrij overdraagbaar zijn en dat de vennoten beperkt aansprakelijk zijn. Het startkapitaal is hoog en zowel de kosten en verplichtingen bij de oprichting als bij de boekhouding zijn hoger dan bij een BVBA.

Coöperatieve vennootschap met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid (cvba – cvoa)
Is het de bedoeling dat er in uw vennootschap makkelijk vennoten kunnen toe-en uittreden, dan is een CVBA of CVOA mogelijk interessant. Hou er wel rekening mee dat er steeds minstens drie vennoten moeten zijn.

Hoe de juiste keuze maken?
Hoe maakt u de juiste keuze? Praat met een accountant en hij zal u nuttige tips geven. Afhankelijk van uw activiteit, omzet en mogelijke winst zal een bepaalde vennootschapsvorm interessanter zijn dan een andere.