Welke impact heeft de verkiezing van Trump op de Belgische ondernemers?

Tijdens zijn campagne had Trump meermaals gepleit voor meer protectionistische maatregelen om de Amerikaanse economie te versterken. Welke invloed zal zijn verkiezing hebben op de Belgische ondernemers?

Protectionisme?

Meer economisch protectionisme onder Trump is waarschijnlijk, al wordt de soep wellicht minder heet gegeten dan ze opgediend wordt. Op korte termijn zijn protectionistische ingrepen misschien een interessante optie, maar op de langere termijn zeker niet. Niet alleen zal de Amerikaanse economie, die sterk op export gericht is, eronder lijden, maar ook de globale wereldeconomie. Kortom, protectionisme is voor Trump nauwelijks een optie.

Dollar-euro

Verwacht werd dat de dollar een duik zou nemen als Trump verkozen werd. Onmiddellijk nadat duidelijk was dat Trump het zou halen van Clinton, verloor de dollar aan waarde tegenover de euro. Maar na zijn gematigde overwinningsspeech was dat verlies al weggewerkt. Als de dollar de komende maanden toch zou verzwakken tegenover de euro, dan betekent dit dat de producten van Amerikaanse bedrijven goedkoper (en dus concurrentiëler) worden. Bedrijven die met Amerikaanse concurrenten af te rekenen hebben, of met concurrenten die in dollar handelen, zullen het dan lastiger hebben. Positief is dan wel dat het goedkoper wordt om naar de Verenigde Staten op reis te gaan …

TTIP

Het handelsakkoord tussen de VS en Europa heeft als doel efficiëntere en goedkopere handel. Voor de Belgische economie zijn dergelijke vrijhandelsakkoorden een sterke troef. Maar Trump heeft zich erg kritisch uitgelaten over bepaalde vrijhandelsakkoorden. Wat de toekomst brengt, is een vraagteken.

Onzekerheid

Het feit dat de verkiezing van Trump tot onzekerheid leidt, is zowat het enige dat echt zeker is. Zijn harde standpunten tijdens de campagne lijken in realiteit soms moeilijk realiseerbaar. Dit maakt dat het op dit moment koffiedik kijken is met betrekking tot de nabije toekomst. Maar, onzekerheid leidt tot een lagere economische groei wereldwijd en twijfels op de financiële markten. Een gevolg is minder economische investeringen … Ook voor Belgische ondernemers is het vandaag afwachten wat Trump zal voorstellen op verschillende domeinen. Onder andere zijn positionering in het Midden-Oosten wordt belangrijk, bijvoorbeeld omdat dit ook een impact heeft op de olieprijzen.