Welke impact heeft de arbeidsongeschiktheid van een aangeslotene op zijn pensioentoezegging?

U bent werknemer en hebt via uw werkgever een groepsverzekering. Plots wordt u voor lange tijd arbeidsongeschikt. Wat gebeurt er met uw groepsverzekering?

Wettelijk is uw werkgever niet verplicht om de premies voor uw groepsverzekering te blijven betalen als u langdurig arbeidsongeschikt bent. De voorwaarden van de groepsverzekering, zeg maar de kleine lettertjes, zullen de doorslag geven. Stellen die onomwonden dat uw werkgever ook in geval van arbeidsongeschiktheid de premies moet blijven ophoesten, dan kunt u op beide oren slapen. Is dat niet het geval, dan blijft de periode waarin uw werkgever bijdragen blijft betalen voor uw groepsverzekering doorgaans beperkt tot de periode van het gewaarborgd loon.

Het feit dat uw werkgever geen premies meer betaalt voor uw groepsverzekering, betekent nochtans niet dat u noodgedwongen in de kou blijft staan. Het is best mogelijk dat uw groepsverzekering voorziet in een waarborg Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Die waarborg zorgt ervoor dat de premie verder betaald wordt door de groepsverzekeraar ingeval u langdurig arbeidsongeschikt bent. Dat biedt u het voordeel dat uw aanvullend pensioen verder opgebouwd wordt, ook al bent u op dat moment niet aan het werk. De kans bestaat wel dat er op dit vlak een wachttijd ingebouwd werd.