Welk uurloon als zelfstandige aanrekenen?

U wordt zelfstandige of bent het al. Werkt u op basis van een uurloon, hoe bepaalt u dan de hoogte van dat uurtarief?

Concurrentieel tarief
Uiteraard is het uw bedoeling om uw klanten een correcte service te bieden tegen een correcte prijs. Belangrijk is dan ook dat uw uurtarief concurrentieel is. Anders gezegd, als uw tarieven 25% hoger liggen dan die van uw concurrenten, dan bezorgt u uzelf een stevig concurrentieel nadeel. U doet er dan ook goed aan om eens te polsen bij concurrenten/collega’s welke tarieven zij hanteren. Zo vermijdt u onaangename verrassingen.           

Breng uw kosten in rekening
Als u uw tarief vastlegt, hou dan rekening met alle mogelijke kosten die u moet betalen. Dat gaat niet enkel om belastingen en socialezekerheidsbijdragen, maar ook om extra verzekeringen die u afsluit. Ook uw bedrijfskosten, zoals een auto, elektriciteit, informaticamateriaal … moet u in rekening brengen als u een uurtarief kiest. Vergeet immers niet dat een uurloon bruto is. U houdt daar netto minder dan de helft van over.

Niet alle uren kunt u factureren
Denk er ook aan dat u niet elk uur dat u presteert kunt doorfactureren aan uw klanten. Dit is misschien wel de ultieme droom van een zelfstandige, maar in de praktijk lukt dit niet.

Verplaatsingskosten
Verplaatsingskosten hoeft u niet noodzakelijk in uw uurtarief te verwerken. U kunt deze ook apart aanrekenen. Hou er wel rekening mee dat u in bepaalde gevallen lang doet over een beperkt aantal kilometers. Bijvoorbeeld wanneer u tijdens de file-uren naar Brussel-centrum moet.

Beroepsvereniging
Is er binnen uw vakgebied een beroepsvereniging actief, dan kunt u daarbij ongetwijfeld te rade gaan. Zij kunnen u nuttige marktinfo bezorgen, opdat uw uurloon overeenstemt met de verwachtingen van uw klanten en met uw service.

Niet eeuwigdurend
U kunt uw uurloon uiteraard aanpassen doorheen de jaren. Een indexering is mogelijk, maar ook een verhoging als deze zich opdringt. Uiteraard kunt u ook het uurloon differentiëren naargelang de aard van uw activiteit. Werkt u met personeel, dan kunt u een onderscheid maken tussen werkuren die een ‘junior’ presteert en deze van een ervaren ‘senior’.