Wat zijn de kosten voor een zelfstandige in bijberoep?

Elke activiteit die opbrengt, zal een minimum aan investering vragen.  Deze investeringskosten zullen meestal afhangen van het type activiteit, en niet van het feit dat je deze activiteit in hoofdberoep of in bijberoep uitoefent. Als zelfstandige in bijberoep heb je dikwijls dezelfde kosten als iemand in hoofdberoep. Er zijn eveneens vaste minimumkosten waarbuiten je niet kunt.

Activiteitgebonden kosten
Eerst en vooral zijn er de kosten die afhangen van de activiteit. Sommige vragen veel investering, andere minder. Een kapper/kapster of een handelaar zal in meer materiaal moeten investeren dan een boekhouder of een vertaler. Deze basisinvestering zal belangrijk zijn, omdat het een rol zal spelen in de rendabiliteit.  Hoe meer investering nodig is, hoe langer het zal duren alvorens de activiteit begint op te brengen.

Kosten als zelfstandige
Zoals we reeds gezien hebben, zal een zelfstandige in bijberoep dezelfde administratieve stappen moeten zetten en zich aan dezelfde verplichtingen moeten onderwerpen als een zelfstandige in hoofdberoep. Hij zal ook bepaalde identieke kosten hebben. Alleen, hij zal minder verdienen en daarom zullen deze kosten zwaarder wegen voor een zelfstandige in bijberoep. Het is belangrijk hiermee rekening te houden wanneer je je activiteit start.  Andere kosten, daarentegen, zullen voor een zelfstandige in bijberoep lichter zijn.

De zelfstandige in bijberoep moet zich aansluiten bij een sociaal secretariaat en zal kwartaalbijdragen moeten betalen. Zoals we reeds zagen, hangen deze bijdragen af van de inkomsten en liggen ze voor een zelfstandige in bijberoep veel lager dan voor zijn collega in hoofdberoep.

De zelfstandige in bijberoep zal ook - indien hij een btw-plichtige activiteit uitoefent, een driemaandelijkse btw-aangifte moeten indienen en de verschuldigde btw betalen. Er kan hier echter moeilijk sprake zijn van "kosten", vermits de zelfstandige eigenlijk slechts de btw int om die door te betalen aan de overheid.  Wel integendeel, hij kan de btw die hij voor zijn activiteit betaalt, hiervan aftrekken, wat voordelig is.

Btw-vrijstelling mogelijk
Kleine ondernemingen en zelfstandigen (in hoofd- of bijberoep) die in België een jaaromzet van 15.000 EUR of minder hebben, kunnen sinds 1 april 2014 genieten van een btw-vrijstelling voor de leveringen van goederen en diensten die ze verrichten (volgens art. 56bis, van het btw-Wetboek). Daarvoor bedroeg dit drempelbedrag nog 5.580 EUR. De zelfstandige in deze situatie moet dus geen btw-aangifte meer indienen. Opgelet, dit impliceert natuurlijk dat hij zelf de btw van zijn eigen professionele aankopen niet meer zal mogen recupereren! Het is dus nodig goed na te denken en te bestuderen wat het interessants is.

Een goede boekhouder is goud waard
Voor de btw-aangifte en de belastingaangifte doet een zelfstandige - in hoofd- of in bijberoep - best beroep op een erkende boekhouder. Dat zal bijkomende kosten meebrengen, en het is niet verplicht, maar in elk geval ten zeerste aangeraden. Deze kosten zullen je wel snel geld opbrengen en veel zorgen besparen.

Een zelfstandige in bijberoep zal dus, afhangende van zijn activiteit, min of meer kosten hebben. Het goede nieuws is dat hij deze kosten ook mag aftrekken van zijn inkomsten.