Wat zegt de nieuwe liquidatiebonusregeling

De verhoging van de roerende voorheffing in het kader van de liquidatie van vennootschappen was veel ondernemers een doorn in het oog. De regering-Michel voorziet een mogelijke ontsnappingsroute.

Vennootschappen kunnen voortaan zgn. liquidatiereserves aanleggen tegen een tarief van 10% roerende voorheffing. Wanneer uit die reserves dan een liquidatiebonus uitgekeerd wordt, dan hoeft er geen bijkomende roerende voorheffing betaald te worden. Deze regeling bestond al onder de vorm van een overgangsmaatregel, maar deze wordt nu permanent gemaakt.

Legt een vennootschap geen liquidatiereserves aan en wordt de vennootschap geliquideerd, dan bedraagt de roerende voorheffing 25%.