Wat wijzigt er aan het pensioensparen?

Pensioensparen is een zeer populair product om te sparen voor een aanvullend pensioen en tegelijkertijd een mooi fiscaal voordeel te genieten. Het federale regeerakkoord kondig alvast een wijziging van de fiscaliteit van pensioensparen aan. Die gaat twee richtingen uit: positief (voor de meeste mensen) en negatief.Positief: lagere eindbelasting

  • Tot nu toe was het zo dat op de 60ste verjaardag van de pensioenspaarder een belasting van 10% geheven werd. Dat verandert nu. De komende vijf jaren zal er telkens een belasting van 1% geïnd worden, berekend op basis van de reserve op 31 december 2014. Op de 60ste verjaardag van de verzekeringnemer zal dan nog eens een belasting van 3% toegepast worden. In totaal zal de belastingdruk op pensioensparen dus voor de meeste mensen verlagen, wat uiteraard een meevaller is.
  • De kans bestaat wel dat voor mensen die al lang aan pensioensparen doen (bv. sinds jaren ’80) en in het verleden soms rendementen boekten van meer dan 6%, deze regeling minder voordelig uitvalt. Dat heeft te maken met het feit dat voor de berekening van de belasting tot nu toe rekening gehouden werd met een fictief rendement van 4,75%. De huidige rendementen liggen een stuk lager, maar enkele tientallen jaren geleden lagen ze hoger …

Negatief: plafond wordt verlaagd

  • Daarnaast wordt het fiscale plafond (wellicht) nog voor 2014 verlaagd van € 950 naar € 940. Wie dit jaar al € 950 stortte in zijn pensioenspaarcontract, zal toch maar € 940 op zijn aangifte mogen invullen. Dit levert u uiteraard ook enkele euro’s minder belastingvoordeel op.

In het bijzonder

Bent u 58 jaar, dan volgt er nog twee maal een taks van 1% en vervolgens op uw 60ste een taxatie van 6% (wat overeenkomt met 8% - 2%).

Opvallend is dat de regeling met de vijf afzonderlijke taxaties aan 1% niet zou gelden voor nieuwe pensioenspaarcontracten vanaf 2015. Daarbij zou gewoon op de 60ste verjaardag een taxatie van 8% gebeuren.

De kans bestaat uiteraard dat er de komende weken nog een aantal wijzigingen plaatsvinden. We houden u op de hoogte.