Wat is voordeliger: een tantième of een dividend?

Om geld uit uw vennootschap te halen, kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een dividend of een tantième. Wat is het voordeligst?

Wat is het?

Laat ons eerst even dieper ingaan op de precieze betekenissen van beide begrippen:

  • Een tantième is een gedeelte van de winst van de vennootschap, dat toegekend wordt aan een zaakvoerder of bestuurder. Het is mogelijk om een tantième uit te keren aan één zaakvoerder en aan een andere niet.
  • Een dividend is een gedeelte van de winst dat uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders. Elke aandeelhouder krijgt hetzelfde dividend per aandeel. Een aandeelhouder met 50 aandelen krijgt dus 10 maal zoveel als een aandeelhouder met 5 aandelen.

Fiscaal

Op een dividend betaalt u standaard 25% roerende voorheffing. Onder bepaalde voorwaarden kunt u dit tarief, als het gaat om een kleine onderneming, verlagen tot 20% en 15%. Belangrijk is wel dat een te groot dividend ervoor kan zorgen dat het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting vervalt. Zo mag het dividend niet groter zijn dan 13% van het werkelijk gestorte kapitaal (bij het begin van het boekjaar) van de vennootschap.

Op een tantième betaalt u personenbelasting volgens de progressieve belastingtarieven. Voor uw vennootschap is een tantième een aftrekbare kost (voor het vorige boekjaar).

Wat kiezen?

Uw persoonlijke situatie zal bepalen of een dividend of een tantième voor u voordeliger is. Globaal genomen zal een tantième interessanter zijn als u verder nauwelijks beroepsinkomsten hebt. Hebt u daarentegen wel ‘gewone’ andere beroepsinkomsten, dan komt u met uw tantième al snel in de hoogste belastingschijven terecht. In dat geval zal een dividend voordeliger zijn …