Wat verstaat men onder 'switchen naar andere fondsen binnen zelfde contract'?

Soms leest u in een informatiefiche over een tak 23-verzekering dat ‘switchen’ tussen fondsen mogelijk is. Wat wordt daarmee precies bedoeld?

De premies die u stort in een tak 23-verzekering, wordt grotendeels belegd in één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen. U kunt kiezen in hoeveel fondsen u wilt beleggen, alsook in welke fondsen. U bepaalt ook vrij de verdeling van uw premie: zo kunt u bijvoorbeeld in fonds X 30% van uw premie storten, in fonds Y 10% en in fonds Z 60%.

In functie van uw beleggingsprofiel maakt u samen met uw makelaar een keuze. De kans bestaat echter dat u na verloop van tijd die keuze wil aanpassen. U wil bijvoorbeeld de verdeling tussen de fondsen aanpassen of uw investering in één fonds overzetten naar een ander fonds. Dat noemen we ‘switchen’.

Doorgaans gaat zo’n switch gepaard met kosten. Hoe meer u switcht, des te meer kosten hieraan verbonden zijn. Wel bieden nogal wat verzekeraars de mogelijkheid om elk jaar één gratis switch uit te voeren. Uw makelaar kan u vertellen bij welke contracten dit mogelijk is en bij welke niet.

De redenen die aan de grond liggen van de wens om te switchen, kunnen heel divers zijn: een lager rendement dan verwacht, het ‘vastklikken’ van de winst … Vergeet niet dat beleggingsfondsen, zeker als ze in aandelen investeren, vooral bedoeld zijn als belegging op langere termijn. Het heeft weinig zin om elke twee weken een switch te willen uitvoeren omdat u het rendement voorlopig te mager vindt. Bovendien is het cruciaal dat uw belegging steeds beantwoordt aan uw profiel. Veelvuldig switchen kan dit bemoeilijken.