Wat verandert er in de tweede pensioenpijler?

Dat de tweede pensioenpijler gestimuleerd moet worden, vertellen al verschillende Belgische regeringen na elkaar. Zo ook de regering-Michel, die enkele belangrijke aanpassingen plant.

  • De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de rendementsgaranties die voorzien waren op het vlak van aanvullende pensioenen. Er werden immers maar weinig nieuwe groepsverzekeringen afgesloten omdat werkgevers schrik hadden om op het einde van de rit te moeten bijpassen. De verlaging van de garanties moet die schrik wegnemen.

    Tot eind 2015 bedroegen die 3,25% op werkgeverstoelagen en 3,75% op werknemersbijdragen. Sinds 1 januari 2016 wordt de rendementsgarantie variabel. Het gemiddelde rendement van de OLO’s op tien jaar, berekend over een termijn van twee jaar, wordt een belangrijke parameter. Sinds 1 januari 2016 bedraagt de rendementsgarantie (die op de werkgever rust) 65% van het gemiddelde OLO-rendement. In 2018 wordt dat 75% en vanaf 2020 85%. Op voorwaarde dat de Nationale Bank, de toezichthouder op de financiële sector, ervan overtuigd is dat verzekeraars deze rendementsgaranties kunnen bieden in hun pensioenoplossingen. Tevens geldt er een absoluut minimum, 1,75%, en een absoluut maximum (3,75%).

    Verandert dit iets aan bestaande verzekeringen? Neen, de rendementen uit het verleden blijven voor die vroegere stortingen en opgebouwde reserves gelden.

  • Vandaag kunnen enkel zelfstandigen een Vrij Aanvullend Pensioen (voor Zelfstandigen) afsluiten. In de toekomst wil de regering dit ook mogelijk maken voor werknemers. Die zullen dan zelf kunnen bepalen welk deel van hun loon ze daarvoor storten. Een concrete uitwerking van dit plan is er echter nog niet.
  • Idem dito voor de verbreding van de individuele pensioentoezegging. Vandaag is die enkel weggelegd voor zelfstandigen met een vennootschap. Bedoeling is dat ook zelfstandigen zonder vennootschap in de toekomst een tweedepijlerpensioen kunnen opbouwen.
  • Voorts wil de regering ook contractuele ambtenaren toegang geven tot een tweedepijlerpensioen.