Wat verandert er aan de bedrijfspensioenen?

De aanvullende bedrijfspensioenen, ook wel tweede pijler genoemd, zullen gestimuleerd worden, aldus het regeerakkoord van de federale regering. Maar wat houdt dit precies in?

Met de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP), alias de wet-Vandenbroucke, werd meer dan tien jaar geleden al de ambitie geuit om de aanvullende bedrijfspensioenen te democratiseren. Bedoeling was om meer werknemers te laten genieten van een zgn. tweedepijlerpensioen.

De regering-Michel wil op de ingeslagen weg verdergaan en is vastbesloten om de tweede pijler verder uit te bouwen. Waaraan denkt de regering dan in concreto?

  • renteproducten aantrekkelijker maken, onder andere door de fiscale behandeling van rente- en kapitaalsuitkeringen beter op elkaar af te stemmen
  • een hervorming van de 80%-regel door rekening te houden met het gemiddelde loon doorheen de loopbaan (geen kunstmatige verhogingen meer dus op het einde van de loopbaan)
  • een verdere ontmoediging van het opnemen van aanvullende pensioenkapitalen vóór de wettelijke pensioenleeftijd
  • een verdere uitbouw van de Databank Aanvullende Pensioenen
  • de lancering van een vrij aanvullend pensioen voor werknemers, conform het VAPZ voor zelfstandigen. Dit zou gefinancierd worden via inhoudingen op het loon.

Wat groepsverzekeringen betreft, zal de regering er naar eigen zeggen op toezien dat er een minimumrendementsgarantie behouden blijft. Wel ijvert de regering voor een billijke verhouding tussen deze rendementsgarantie en de reële rendementen. Dit betekent ook dat de minimale rendementsgarantie kan stijgen wanneer de reële rendementen omhoog gaan. Zo komt de regering tegemoet aan de kritiek van verzekeraars en werkgevers dat de reële rendementen van groepsverzekeringen niet meer in verhouding staan tot de rendementsgaranties uit de WAP.