Wat op 1 november verandert

Elke maand worden wel nieuwe maatregelen van kracht. Sommige hiervan kunnen een belangrijke invloed hebben op de inkomens van sommige medeburgers.

Op lange termijn dalen de werkloosheidsuitkeringen

Het maakte deel uit van het regeerakkoord, en er was hierover al lang sprake. Nu is het zover: de versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen treedt in werking. De uitkeringen worden voortaan bepaald op basis van drie periodes. Het juiste bedrag hangt natuurlijk af van het feit of de persoon gezinshoofd, samenwonend of alleenstaand is. De eerste periode duurt twaalf maanden, te tellen vanaf de laatste werkdag. Tijdens de drie eerste maanden zal de uitkering hoger liggen dan vroeger en 65% van het laatste loon bedragen (max. 2.370 EUR). Van de vierde tot en met de zesde maand zal de uitkering 60% van dit loon bedragen (zelfde max.), en voor de zes volgende maanden idem, maar met een maximum van 2.210 EUR. De tweede periode, gedurende dewelke de uitkering degressief daalt, begint vanaf de dertiende maand en duurt maximaal 36 maanden. Na vier jaar werkloosheid krijgt men alleen nog een forfaitaire uitkering, maar nog altijd voor een onbeperkte duur. Zeker een ingrijpende verandering vergeleken met vroeger, maar nog vrijgevig, in vergelijking met vele landen waar de uitkeringen slechts enkele maanden duren.

Verlof bij hospitalisatie kind

Werknemers waarvan het minderjarig kind in het ziekenhuis opgenomen moet worden, hebben voortaan automatisch recht op een week verlof. Deze week kan, indien nodig, met een week verlengd worden. Vroeger moesten de ouders automatisch een hele maand nemen. Zorgverlof is een recht dat door de werkgever niet geweigerd kan worden, en de werknemer is ook tegen ontslag beschermd.

Kwaliteitslabel voor autobanden

Een eigenaardig idee, zult u misschien denken. Niet zo gek: dit kan een invloed hebben op uw portefeuille. Voortaan krijgen autobanden een kwaliteitslabel voor drie criteria: de grip op een nat wegdek (m.a.w. de remafstand bij regen), het geluidsniveau dat door de band geproduceerd wordt en de rolweerstand. Dit is een zeer interessant kenmerk, want het kan een rechtstreekse invloed hebben op het verbruik van uw wagen en kan u tot 135 EUR per jaar besparen! Deze kwaliteitslabel kan een doeltreffend wapen zijn tegen zeer goedkope banden van dubieuze kwaliteit.

Andere

Vanaf begin november gaan de rentes op verschillende spaarboekjes en spaarverzekeringen omlaag. Dit is het gevolg van de aanhoudend lage marktrentes.

Op 1 november treedt ook de zgn. "una via"-wet in werking. Hierdoor moeten grote fraudezaken efficiënter behandeld worden. Het risico op aanslepende processen die uitlopen op verjaring, zou hierdoor moeten dalen. Het moet ook dubbel werk van zowel de fiscus als het gerecht vermijden, vermits op voorhand beslist zal worden wie de zaak behandelt.