Wat met uw levensverzekering als u overlijdt bij een terreuraanslag?

U hebt een tak 23-levensverzekering onderschreven met een overlijdenswaarborg. Maar wordt het overlijdenskapitaal wel uitbetaald als u het slachtoffer wordt van een terreuraanslag?

Kort samengevat luidt het antwoord op de vraag: ja.

De wetgeving voorziet dat verzekeraars in een aantal verzekeringsproducten verplicht zijn om het terrorismerisico te dekken. Het gaat dan over de wettelijk verplichte BA Autopolis, BA Brand en ontploffing op openbare plaatsen, een brandverzekering, ongevallenverzekering, hospitalisatieverzekering, arbeidsongevallenverzekeringen en … levensverzekeringen.

Overigens is terrorisme ook gedekt in alle andere verzekeringen, tenzij in de algemene of bijzondere voorwaarden opgenomen is dat dit niet zo is.

Wat tak 23 betreft, is het dus eenvoudig: als u overlijdt door een terreuraanslag, dan zullen de begunstigden in de polis het rekeningtegoed ontvangen.

Eén aandachtspunt is wel belangrijk. De meeste verzekeraars in België zijn aangesloten bij de vzw Trip (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool). Die verdeelt de schadelast bij een terreuraanslag onder haar leden. Ook kan de schadevergoeding beperkt worden. Zo zullen de verzekeraars die lid zijn van Trip, samen met de herverzekeraars en de overheid, schade door terrorisme dekken tot 1 miljard euro per kalenderjaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Meer info over de Tak 23 verzekering.