Wat met successierechten bij een levensverzekering?

U kunt met een levensverzekering een mooi aanvullend pensioen opbouwen en het leven van uw nabestaanden financieel verlichten. Kunnen successierechten roet in het eten gooien?

Een levensverzekering kan u een aantal waarborgen bieden. Zo kunt u kiezen voor een overlijdensdekking, een invaliditeitsdekking, een waarborg 'premievrijstelling' bij invaliditeit,... U kunt een levensverzekering ook gebruiken om een mooi extra pensioenkapitaal op te bouwen. Maar naar wie gaat uw opgebouwde kapitaal als u overlijdt? En betaalt de begunstigde daar successierechten op?

Bij het onderschrijven van een levensverzekering duidt u een begunstigde bij leven en een begunstigde bij overlijden aan. Daarnaast kunt u kiezen voor een bijkomende overlijdensdekking. Deze extra dekking is hoofdzakelijk interessant als u uw nabestaanden niet wilt opzadelen met financiële zorgen na uw overlijden.

Successieplanning

Een levensverzekering wordt (onder de vorm van een tak 21- of een tak 23- product) vaak gebruikt door ouders in het kader van hun successieplanning. Via een hand- of bankgift schenken de ouders een som geld aan de kinderen. Op hun beurt sluiten de kinderen ter waarde van de verwachtte successierechten op de gift een levensverzekering af. In de polis duiden ze zichzelf aan als begunstigden en hun ouders als verzekerden.

Als de ouders sterven, wordt het opgebouwde kapitaal overgemaakt aan de kinderen zonder dat zij daarop successierechten moeten betalen. De kinderen moeten wel kunnen aantonen dat de hand- of bankgift minstens drie jaar vóór het overlijden van hun ouders heeft plaatsgevonden om successierechten te vermijden.

Successierechten

Het opgebouwde kapitaal van een levensverzekering valt buiten de nalatenschap, aangezien u niet als erfgenaam, maar via een contractuele clausule ('beding ten behoeve van een derde') een som in handen krijgt. De levensverzekering werd in een klein aantal gevallen gebruikt om reservataire erfgenamen te 'onterven' De wettige erfgenamen worden dankzij een nieuwe wet voortaan wel beter beschermd.

Als begunstigde van een levensverzekeringspolis betaalt u natuurlijk ook successierechten. Die tarieven zijn onder meer afhankelijk van de graad van verwantschap met de overleden verzekerde. Een begunstigde uit eerste lijn betaalt minder dan iemand uit de tweede of derde lijn.

Een belangrijk gegeven is dat een testament nu in een beperkt aantal gevallen ook de voorrang krijgt op een levensverzekering. Het bedrag van een levensverzekering gaat bij afwezigheid van een echtgenoot of kinderen over op de begunstigden in het testament. Als de wettelijke erfgenamen tevens de begunstigden zijn van de levensverzekering, dan valt het uitgekeerde kapitaal bij wijze van fictie vanaf nu in de nalatenschap.

Een verzekeringsnemer die echter van oordeel is dat de oude regeling beter aansluit bij zijn wensen, dient binnen de twee jaar een addendum toe te voegen aan de levensverzekering.