Wat met een tak 23-verzekering bij een echtscheiding?

Hebt u een tak 23-beleggingsverzekering afgesloten en staan uw partner en uzelf op het punt te scheiden? Check dan zeker de begunstigde in het contract en laat deze eventueel aanpassen na de scheiding.

Begunstigde

Elke levensverzekering, ook een polis van het type tak 23, bevat een begunstigde. Dat is de persoon die het kapitaal van de verzekering krijgt als de verzekerde overlijdt vóór de eindvervaldag van het contract.  Bij gehuwde koppels is dat vaak de echtgeno(o)t(e).

Niet vergeten …

Uiteraard is het in het geval van een echtscheiding zo dat de partner op wiens naam de tak 23-verzekering afgesloten is, zijn ex-partner niet langer als begunstigde zal willen behouden. Maar dan is het cruciaal dat de begunstigde in het contract aangepast wordt. Als dit vergeten wordt, dan dreigen er later wel eens verrassingen op te duiken.

Voorbeeld

Stel, uzelf bent Pieter Janssens en getrouwd met Beatrijs De Smet. U sluit een tak 23-verzekering af met Beatrijs als begunstigde bij overlijden. Na enkele jaren is uw huwelijk voorbij. U hertrouwt enkele jaren later met Johanna De Neve, maar bent intussen vergeten om Beatrijs als begunstigde te laten vervangen door Johanna. Als u overlijdt vóór het aflopen van de polis, dan zal Beatrijs, en niet Johanna, het rekeningtegoed krijgen.

Als uw partner generiek omschreven staat als begunstigde, bijvoorbeeld als ‘mijn echtgenote’, dan is er niet echt een probleem. Wanneer u hertrouwt, wordt uw nieuwe vrouw automatisch de begunstigde. Hertrouwt u niet, dan is er geen echtgenote meer (u bent immers gescheiden), en dan krijgen de subsidiaire begunstigden het kapitaal bij overlijden.

Meer info over de Tak 23 verzekering.