Wat met een tak 21 bij overlijden?

Een levensverzekering van het type tak 21 biedt u een kapitaalsgarantie en/of een gewaarborgd rendement. Mat wat gebeurt er met het contract als de begunstigde bij leven overlijdt vóór de eindvervaldag van de polis?

Aparte overlijdensdekking?
Wanneer u een tak 21-levensverzekering afsluit, kunt u daarin een overlijdenskapitaal opnemen. Dat kapitaal zal dan uitgekeerd worden aan de begunstigde (bij overlijden) als u vóór de eindvervaldag van de polis sterft.

Maar u kunt ook geen aparte overlijdensdekking onderschrijven. Wanneer u zou overlijden vooraleer het contract afloopt, dan krijgen uw begunstigden de opgebouwde reserve in de polis.

Waarom?
Als u uw nabestaanden na uw overlijden financieel wil beschermen, dan doet u er goed aan om een aparte overlijdensdekking te nemen. U beslist zelf welk kapitaal u wil verzekeren. Afhankelijk van het commerciële beleid van een verzekeraar hangen daar wel een aantal formaliteiten aan vast, zoals het invullen van een vragenlijst en/of een bezoek aan de dokter. Verzekeraars zullen immers de acceptatie en de premie laten afhangen van uw gezondheidstoestand op het moment van de aanvraag.

Ziet u uw levensverzekering eerder als een ideaal instrument om een aanvullend pensioen op te bouwen, dan is zo’n aparte overlijdensdekking voor u minder noodzakelijk.