Wat met een IPT bij ziekte?

U spaart voor een aanvullend pensioen via een individuele pensioentoezegging. Maar wat gebeurt er als u plots ziek wordt en lange tijd arbeidsongeschikt bent?

 Wanneer u via uw vennootschap een individuele pensioentoezegging onderschrijft, kunt u ook aanvullende waarborgen sluiten. Een voorbeeld van zo’n extra dekking is de waarborg Premievrijstelling. Die zorgt ervoor dat de verzekeraar waar u de IPT bij afsluit de premies verder betaalt als u langdurig arbeidsongeschikt wordt.

Hebt u die waarborg niet onderschreven, dan zit u mogelijk met een probleem. Bent u lange tijd out, dan zal uw inkomen wellicht dalen en dreigt de financiële ruimte voor uw vennootschap om premies te storten in uw IPT kleiner te worden ...