Wat met een groepsverzekering na ontslag?

Behoudt een ontslagen werknemer de voordelen uit zijn groepsverzekering? Wat doet hij best met de eventuele reserves uit het contract: behouden of overdragen naar een ander contract?

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen de verschillende warborgen in de groepsverzekering:

  • Het opgebouwde aanvullend pensioen:
    • Het gedeelte dat opgebouwd werd door premies van de werknemer zelf blijft sowieso verworven.
    • Het gedeelte dat opgebouwd werd door premies van de werkgever blijft ook verworven, tenzij in het groepsverzekeringsreglement gestipuleerd wordt dat dit slechts verworven is na een bepaalde periode na de aansluiting (maximaal één jaar).
  • De overlijdens- en invaliditeitsdekking worden stopgezet.

Het feit dat het opgebouwde pensioentegoed verworven is, betekent niet dat de ontslagen werknemer dit kapitaal meteen ook kan laten uitkeren. Hij zal geduld moeten oefenen tot de einddatum van de groepsverzekering, of minstens tot zijn 60ste (als een afkoop mogelijk is volgens het reglement).

Overdragen of niet?
Wat kan de ex-werknemer doen met de opgebouwde pensioenreserve?

  • behouden in de bestaande groepsverzekering
  • overdragen naar een onthaalstructuur (de kans bestaat wel dat de gewaarborgde intrestvoet hiervan lager ligt)
  • overdragen naar de groepsverzekering van zijn nieuwe werkgever (als hij daarvan kan genieten). Ook hier bestaat de kans dat de nieuwe intrestvoet lager ligt.
  • overdragen naar een pensioeninstelling die haar winsten verdeelt onder de aangeslotenen en haar kosten beperkt volgens de regels die door koninklijk besluit worden bepaald (idem dito wat de intrestvoet betreft).