Wat met de belastingen op uw tweede verblijf?

De Belg en zijn baksteen … Heel wat Belgen investeren niet enkel in een eigen woning, maar vaak ook in een tweede, derde of zelfs vierde verblijf. Zo kochten meer dan 3.000 Belgen vorig jaar een tweede verblijf in Spanje. Maar ook de Belgische kust is een trekpleister voor vakantiehuizen of –appartementen. 

Wat betaalt u aan belastingen op uw tweede verblijf?

 • Onroerende voorheffing: die wordt berekend in functie van het geïndexeerde kadastraal inkomen van het pand. Ook voor uw eerste woning betaalt u onroerende voorheffing. Belangrijk is wel dat u voor uw eerste woningen verminderingen kunt genieten, maar dat is niet het geval voor uw tweede verblijf. Het tarief hangt af van de stad of gemeente en het gewest.
 • Personenbelasting: u moet het kadastraal inkomen van een tweede verblijf opnemen in uw belastingaangifte. Of u het pand verhuurt of niet, maakt op dit vlak niks uit.
 • Gemeentebelasting: ongetwijfeld het heetste hangijzer op dit moment. Nogal wat gemeenten aan de Belgische kust en in de Ardennen heffen een belasting op tweede verblijven. Dit leidde al tot heel wat discussies en zelfs rechtspraak. Zo werden een aantal eigenaars van tweede verblijven in Koksijde in het gelijk gesteld in hun strijd tegen een belasting op tweede verblijven. Het Hof van Beroep in Gent oordeelde in 2013 immers dat enkele tweede verblijven belasten in strijd was met het gelijkheidsbeginsel. De gemeente Koksijde trok naar Cassatie, maar kreeg ongelijk. Dit was evenwel niet het einde van de belasting. Die werd behouden, maar gebaseerd op een nieuw belastingreglement.
 • Verhuur:
  • Verhuur aan particulieren voor privégebruik:
   • verhuurt u het pand zonder meubels, dan wordt u belast op het kadastraal inkomen + 40% (tegen de marginale aanslagvoet).
   • Verhuurt u het pand gemeubeld, dan wordt u anders belast. Dan wordt 40% van de huursom als roerende inkomsten beschouwd. Daarop betaalt u 25% belastingen, na aftrek van een kostenforfait van 50%. Op het andere gedeelte van het kadastraal inkomen wordt u belast a rato van de marginale aanslagvoet.
  • Verhuur voor beroepsdoeleinden: u wordt belast op de brutohuurinkomsten, verminderd met de forfaitaire kostenaftrek (40%). Als maximale kostenaftrek geldt 2/3 van het geherwaardeerde kadastraal inkomen. Voor het aanslagjaar 2016 bedraagt de herwaarderingscoëfficiënt 4,23.
 • Meerwaardebelasting: Als u uw tweede verblijf binnen vijf jaar na de aankoop opnieuw verkoopt, dan betaalt u een meerwaardebelasting. Die komt overeen met 16,5% op de gerealiseerde meerwaarde.