Wat houdt de pensioenhervorming precies in?

Het federale regeerakkoord voorziet in een nieuwe pensioenhervorming. Wij lichten alvast enkele elementen toe.

Wettelijke pensioenleeftijd

De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 opgetrokken tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar.

Vervroegd pensioen
De voorwaarden om vervroegd met pensioen te kunnen gaan, worden opnieuw verstrengd:

  • De algemene regel is eenvoudig: vanaf 2030 kunt u pas met vervroegd pensioen vanaf uw 63ste én als u een loopbaan van minstens 41 jaar achter de rug heeft. Dit geldt dus concreet voor iedereen die op dit moment jonger is dan 51 jaar.
  • Bent u vandaag ouder dan 57 jaar, dan verandert er voor u helemaal niets. De oude pensioenregeling blijft van kracht.
  • Bent u vandaag 57 en dus in 2016 59 jaar, dan moet u één jaar langer werken.
  • Bent u vandaag 56 en dus in 2016 58 jaar, dan moet u maximaal twee jaar langer werken.
  • Bent u vandaag tussen 51 en 55 jaar oud, dan moet u werken tot uw 66ste.

Op deze regels zullen een aantal uitzonderingen volgen. Zo zullen de loopbaanvoorwaarden versoepeld worden voor bepaalde zware beroepen.

Ook wordt er in een overgangsregeling voorzien.

  • Wie 58 jaar is in 2016, zal maximaal twee jaar langer moeten werken dan tot nu toe voorzien.
  • Wie 59 jaar is in 2016, moet één jaar langer werken.

Gelijkgestelde periodes
Bepaalde periodes van inactiviteit zullen minder of zelfs helemaal niet meer gelijkgesteld worden met gewerkte periodes. Denk aan iemand die tijdskrediet neemt om op wereldreis te gaan. Dit heeft uiteraard een impact op de loopbaan en het pensioen. Ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust zouden wel volledig gelijkgesteld blijven.

Pensioenbonus
De pensioenbonus wordt vanaf 2015 afgeschaft. Wie vandaag al een pensioenbonus geniet, kan van het systeem blijven genieten.

Bijverdienen
Wie met wettelijk pensioen is en een loopbaan van minstens 45 jaar achter de rug heeft, mag onbeperkt bijverdienen.

Verfijningen
De kans is reëel dat er de tijdens de komende weken nog een aantal verfijningen zullen gebeuren. We houden u uiteraard op de hoogte.