Wat houdt de beleggingsoptie ‘dynamisering van de winstdeelname’ in?

Als u een beleggingsverzekering onderschrijft, hebt u de keuze tussen een tak 21-product (met een gewaarborgd rendement en/of kapitaalsgarantie) of een tak 23-oplossing (waarvan het rendement afhangt van de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen). U kunt beide ook combineren, bijvoorbeeld via de optie ‘dynamisering van de winstdeelname’.

Als u een beleggingsverzekering van het type tak 21 afsluit, dan geniet u een gewaarborgd rendement en/of een kapitaalsgarantie. Die worden eventueel aangevuld met een winstdeelname. Eventueel, omdat de winstdeelname enkel toegekend wordt als de resultaten van de verzekeraar goed zijn.

U kunt de winstdeelname gewoon in uw verzekering laten zitten, zodat deze op haar beurt ook weer opgerent wordt aan de gewaarborgde rentevoet. Maar u kunt, als uw polis dit toelaat, de winstdeelname ook investeren in een tak 23-oplossing. Deze optie wordt ook ‘dynamisering van de winstdeelname genoemd’. In dat geval zal u de winstdeelname investeren in één of meerdere beleggingsfondsen. Op die manier kunt u uitzicht krijgen op een hoger rendement dan in uw tak 21-luik. Uw makelaar bekijkt met u welke oplossing het best bij u past.

Bovenvermelde techniek komt ook vaak voor bij groepsverzekeringen in de tweede pensioenpijler. Het pensioenplan voorziet dan in een globaal tak 21-luik, waarbij de werknemers de eventuele winstdeelname in een beleggingsfonds kunnen investeren.

Voorbeeld

Jan stort € 10.000 in een tak 21-levensverzekering met een gewaarborgd rendement van 0,5%. Na 1 jaar laat de maatschappij weten dat de winstdeelname ook 0,5% bedraagt. Het totaalrendement is dus 1%. Jan heeft na 1 jaar dan ook € 10.100 in zijn polis. Hij kan ervoor kiezen om:

  • € 10.100 verder te laten oprenten aan de gewaarborgde rentevoet van 0,50%
  • € 50 (= de winstdeelname) te investeren in een beleggingsfonds.

Dit noemen we ‘dynamisering van de winstdeelname’.

In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met instapkosten.

Meer info over de Tak 23 verzekering.