Wat houdt de beleggingsoptie ‘dynamische stop loss’ in?

Aan een tak 23-verzekering hangt steeds een bepaald risico vast. U kunt dit risico evenwel op heel wat manieren beperken. Bijvoorbeeld via de optie ‘dynamische stop loss’. Maar wat houdt dit precies in?

Als u investeert in een tak 23-oplossing, dan hangt het rendement van uw belegging af van de resultaten van één of meer onderliggende fondsen. Als die goed scoren, dan zal uw rendement navenant zijn. Maar als de fondsen het minder goed doen, dan dreigt ook uw rendement laag uit te vallen … of zelfs negatief te zijn.

Ingeval een fonds een negatief rendement laat optekenen, hebt u twee keuzemogelijkheden:

  • U blijft verder investeren in datzelfde fonds. Het voordeel is dat u meer eenheden kunt kopen voor hetzelfde bedrag.
  • U wil uit het fonds stappen, omdat u weinig vertrouwen heeft in de toekomst ervan.

De optie ‘dynamische stop loss’ geeft u de mogelijkheid om voor elk fonds waarin u belegt vooraf te bepalen vanaf welk verlies u eruit wil stappen. U kiest zelf het percentage aan waardevermindering waarbij voor u de grens bereikt is: minimaal 5%, maximaal 50%. Als het betrokken percentage bereikt wordt, dan wordt het saldo van dat fonds overgedragen naar een cashfonds. Bij sommige verzekeraars kan je ook overstappen naar tak 21. In dat geval moet je, als je herinvesteert vanuit tak 21 naar tak 23, wel roerende voorheffing betalen.

Voorbeeld

Ronald belegt € 10.000 in fonds A. Hij onderschrijft de optie ‘dynamische stop loss’ bij een waardevermindering van 10%. Op een bepaald moment verzwakken de resultaten van het fonds en wordt de drempel van -10% bereikt. Dan wordt de optie geactiveerd en wordt het saldo overgedragen naar een cashfonds. In dit voorbeeld is geen rekening gehouden met instap- of beheerskosten.

Meer info over de Tak 23 verzekering.